Notis larangan dan pemasangan tali tape amaran telah dipasang di aras 5. Diminta kepada semua staf dan pelajar tidak melalui atau memasuki kawasan larangan ini. Pihak sekolah tidak bertanggungjawab jika berlaku kemalangan.