Satu Pameran Produk Inovasi Pelajar Sekolah Kejuruteraan Bioperubatan dan Sains Kesihatan(SKBSK) dan Azman Hashim International Business School akan diadakan  pada 8 dan 9 Mei 2019 di Ruang Lestari, Perpusatakaan Sultanah Zanariah, UTM JB. Semua dijemput hadir.