Select Page

Peperiksaan Lisan Pelajar Penyelidikan

Untuk makluman, Peperiksaan Lisan Pelajar Penyelidikan FKT akan diadakan seperti maklumat berikut; 

Pelajar :    Noresah binti Said    (PKKK)
Prof. Dato’ Ts. Dr. Rosli bin Mohd. Yunus –  UMP    (Pemeriksa Luar)
Prof. Dr. Madzlan bin Aziz    –    (Pemeriksa Dalam)
Prof. Dr. Rahmat bin Mohsin    –    (Pengerusi)
Dr. Aizuddin bin Supee    –      (Pembantu Pengerusi)
Dr. Hasrinah binti Hasbullah    (Penyelia Utama)
Prof. Datuk Dr. Ahmad Fauzi bin Ismail   (Penyelia Bersama) 
 
Tajuk Tesis : “POLYSULFONE/IRON OXIDE NANOPARTICLES MIXED MATRIX MEMBRANES FOR HEMODIALYSIS APPLICATION”
 
Tarikh    :  28 Mei 2018 (Isnin)

Masa      :  9.00 Pagi
Tempat  :  Bilik Viva 1, Blok N01a (Bangunan Baru), 

                  Fak. Kej. Kimia & Kej. Tenaga (FKT)

 
Sekian, untuk makluman.
 
 
b/p Pengurus Akademik Pengajian Siswazah