Select Page

Peperiksaan Lisan Pelajar Penyelidikan

Untuk makluman, Peperiksaan Lisan Pelajar Penyelidikan SKT akan diadakan seperti maklumat berikut;

Pelajar : Muhammad Hanis bin Tajuddin (MKKK)
Prof. Madya Dr. Zawati bte Harun – UTHM (Pemeriksa Luar)
Dr. Hashim bin Hassan – (Pemeriksa Dalam)
Prof. Madya Dr. Mohd. Hafiz Dzarfan bin Othman – (Pengerusi)
Dr. Norhaniza Yusof (Penyelia Utama)
Dr. Wan Norharyati binti Wan Salleh (Penyelia Bersama)

Tajuk Tesis : “INCORPORATION OF LAYERED DOUBLE HYDROXIDE NANOFILLERS INTO THIN FILM NANOCOMPOSITE NANOFILTRATION MEMBRANE FOR WATER SOFTENING APPLICATION”

Tarikh : 23 Oktober 2018 (Selasa)
Masa : 9.00 Pagi
Tempat : Bilik Viva 1, Aras 1,
Blok N01A, Sekolah Kej. Kimia & Kej. Tenaga, Fakulti Kejuruteraan, UTM JB

Sekian, untuk makluman.

b/p Timbalan Pendaftar (Fak. Kejuruteraan)