Select Page

Peperiksaan Lisan Pelajar Penyelidikan

Untuk makluman, Peperiksaan Lisan Pelajar Penyelidikan SKT akan diadakan seperti maklumat berikut;

Pelajar : Hilmi bin Abdul Rahman (MKKK)
Prof. Madya Ir. Dr. Masturah binti Markom – UKM (Pemeriksa Luar)
Prof. Madya Dr. Mohd. Azizi bin Che Yunus – (Pemeriksa Dalam)
Prof. Madya Dr. Norzita binti Ngadi – (Pengerusi)
Prof. Madya Dr. Norasikin binti Othman (Penyelia Utama)

Tajuk Tesis : “SYNERGISTIC FORMULATION FOR REACTIVE DYES EXTRACTION USING BENIGN BASED EMULSION LIQUID MEMBRANE”

Tarikh : 30 Oktober 2018 (Selasa)
Masa : 2.30 petang
Tempat : Bilik Viva 1, Aras 1,
Blok N01A, Sekolah Kej. Kimia & Kej. Tenaga, Fakulti Kejuruteraan, UTM JB

Sekian, untuk makluman.

b/p Timbalan Pendaftar (Fak. Kejuruteraan)