Select Page

Peperiksaan Lisan Pelajar Penyelidikan

Untuk makluman, Peperiksaan Lisan Pelajar Penyelidikan SKT akan diadakan seperti maklumat berikut;

Pelajar : Abdul Rahim bin Risal (PYP)
Prof. Madya Dr. Mohamad Nasir bin Mohamad Ibrahim – USM (Pemeriksa Luar)
Prof. Dr. Radzuan bin Junin – (Pemeriksa Dalam)
Prof. Dr. Rahmat bin Mohsin – (Pengerusi)
Dr. Mohd Asmadi bin Mohamed Yussuf – (Pembantu Pengerusi)
Prof. Madya Dr. Muhammad bin A. Manan – (Penyelia Utama)

Tajuk Tesis : ” STABILIZED CARBON DIOXIDE FOAM FOR ENHANCED OIL RECOVERY APPLICATION ”

Tarikh : 01 November 2018 (Khamis)
Masa : 9.00 Pagi
Tempat : Bilik Viva 1, Blok N01a (Bangunan Baru),
Sekolah Kej. Kimia & Kej. Tenaga
Fakulti Kejuruteraan

Sekian, untuk makluman.

b/p : Naib Pengerusi Sekolah (Akademik dan Pembangunan Pelajar)