Select Page

Sukacita dimaklumkan bahawa Kenaikan Pangkat Prof. Madya Dr. Agus Arsad, Jabatan Kejuruteraan Bioproses dan Kejuruteraan Polimer dari Jawatan Pensyarah Kanan ke jawatan Profesor Madya berkuatkuasa mulai 1 Oktober 2018.

Pihak Sekolah Kejuruteraan Kimia dan Kejuruteraan Tenaga merakamkan ucapan tahniah di atas kenaikan pangkat beliau dan semoga dengan kenaikan pangkat ini, beliau akan terus berkhidmat dengan cemerlang untuk meningkatkan lagi kecemerlangan akademik di UTM khususnya.

Tahniah diucapkan sekali lagi.