We provide facilities open for rental. Hit the picture below to see our potential facilities such as Computer Lab, Seminar Hall, Lectures Room and more

MEETING ROOM

: Capacity for 20-40 people
: Air-Conditioner
: Computer provided
: WIPG Wireless system
: Free WiFi
: White Board
: Projector are provided ( on ceiling )
: Total of 3 meeting room available
: 2 Located in N28a, FC
: 1 Located in N28, FC

COMPUTER LAB

: Capacity for 50-60 people
: Projector are provided ( on ceiling )
: WIPG Wireless system
: Air-Conditioner
: Microphone are provided
: White Board
: WiFi facility given
: Total of 12 Computer lab
: Located in N28 & N28a, FC

 

 

SEMINAR HALL

: Capacity for 200 people
: Projector are provided ( on ceiling )
: WIPG Wireless system
: PA system provided
: Desktop PC provided
: WiFi facility given
: Air-Conditioner
: White Board
: Total of 1 seminar hall
: Located in N28a, FC

CCNP NETWORK LAB

: Capacity for 30-40 people
: Air-Conditioner
: Projector are provided ( on ceiling )
: Desktop PC provided
: White Board
: WiFi facility given
: Located in level 4 N28, FC

TUTORIAL ROOM

: Capacity for 20-25 people
: Projector are provided ( on ceiling )
: Air-Conditioner
: Desktop PC provided
: White Board
: WiFi facility given
: Total of 6 tutorial room
: Located in level 1 N28a,FC

DISCUSSION ROOM

: Capacity for 8-10 people
: Air-Conditioner
: Projector are provided ( on ceiling )
: White Board
: WiFi facility given
: Total of 3 discussion  room available
: Located in level 2 N28a, FC

ACTIVE LEARNING LAB

: Capacity for 20-40 people
: Air-Conditioner
: Projector are provided ( on ceiling )
: TV provided
: White Board
: WiFi facility given
: Located in level 3 N28, FC

LECTURE ROOM TYPE A

: Capacity for 45-60 people
: Air-Conditioner
: Desktop PC provided
: White Board
: WiFi facility given
: Projector are provided ( on ceiling )
: Total of 9  Lecture Hall available
: 2 Located in N28a, FC
: 7 Located in N28 , FC

LECTURE ROOM TYPE B

: Capacity for 30-40 people
: Projector are provided ( on ceiling )
: Air-Conditioner
: Desktop PC provided
: White Board
: Microphone will be provide
: Total of 9 lecturer room
: WiFi facility given
: Located in level 1 N28 & N28a, FC

NOTA
1. Kadar harga adalah tertakluk kepada perubahan dari semasa ke semasa.
2. Caj tidak termasuk:

 • Caj Papan Tanda Arah: RM 100.00
3. Semua urusniaga dalam Ringgit Malaysia (RM).
4. Pengecualian kadar caj sewaan boleh diberikan untuk program rasmi universiti (tertakluk kepada terma dan syarat-syarat ditetapkan).
5. Semua kadar harga sewaan adalah TIDAK termasuk GST 6%.
 

Peralatan yang disediakan

 • Computer
 • LCD projector
 • PA system
 • Free Wifi
 • WIPG Presentation (wireless)
Kemudahan-Kemudahan Asas
 • Masjid Sultan Ismail
 • Surau lelaki dan wanita di N28 Aras 1 (foyer)
 • Mesin Pengeluaran Wang Automatik (ATM)- CIMB, Bank Islam dan Maybank
 • Tempat parkir kenderaan yang luas
 • Scholar’s Inn (Penginapan)
 • Rumah Kampung (Penginapan)
 • Tandas
 • Kafeteria
Borang Permohonan:
Pihak-pihak yang ingin menyewa ruang-ruang universiti seperti yang dinyatakan di atas boleh memohon dengan muat turun borang permohonan menerusi capaian di sini.
Permohonan hendaklah tidak kurang 7 hari bekerja sebelum program diadakan. Kelulusan adalah berdasarkan kekosongan ruang dan pertimbangan pengurusan universiti (kes-kes khas).
Rujukan Peraturan Penyewaan Ruang-Ruang Universiti:
 1. Peserta / pekerja hendaklah sentiasa berpakaian sopan dan menjaga tatasusila semasa berada di dalam kawasan universiti;
 2. Pihak penyewa juga dikehendaki menjaga kebersihan dan keselamatan persekitaran yang digunakan semasa dan pasca program dijalankan;
 3. Permohonan ini akan terbatal sekiranya pada tarikh berkenaan, ruang tersebut digunakan untuk majlis rasmi universiti;
 4. Sekiranya terdapat sebarang perubahan atau pembatalan tarikh, pihak penyewa hendaklah memaklumkan secara bertulis kepada pihak universiti selewat-lewatnya 7 (TUJUH) hari sebelum tarikh penggunaan ruang berkenaan;
 5. Kelulusan untuk sesuatu program diberikan hendaklah bersamaan dengan aktiviti yang dilaksanakan pada tarikh diluluskan;
 6. Selaras dengan Polisi Pelestarian Kampus Universiti, sebarang penggunaan bekas polisterin untuk tujuan membungkus makanan dan minuman TIDAK DIBENARKAN digunakan di dalam kawasan universiti;
 7. Seluruh kawasan kampus UTM adalah diisytiharkan kawasan LARANGAN MEROKOK dan pihak penyewa hendaklah memastikan peserta / pelawat tidak merokok;
 8. Pihak universiti berhak membatalkan program ini dalam tempoh 7 (TUJUH) hari bekerja sekiranya didapati terdapat pelanggaran syarat-syarat yang ditetapkan oleh universiti seperti yang terkandung di dalam surat kelulusan;
 9. Wakil pihak penyewa / petugas yang terlibat dalam program yang diluluskan hendaklah mengemukakan serta menunjukkan surat kelulusan ini untuk tujuan pengesahan dan rujukan pihak Bahagian Keselamatan UTM;
 10. Segala kerosakan / kemusnahan yang terjadi terhadap harta benda universiti semasa program dilaksanakan akan ditanggung oleh pihak penyewa; dan
 11. Universiti tidak akan bertanggungjawab sekiranya berlakunya sebarang kemalangan / kecurian / kerosakan harta-benda pihak penyewa / peserta semasa program dilaksanakan.

Booking and Payment Notes:
Tempahan dan cara pembayaran:

1. Fill and submit TWO (2) copies of the reservation form at least THREE (3) days before event to:

Mrs. Murni Hariyanti binti Muslim
Assistant Registerar
Phone: (HP) 016-7980029
(Office) 07-5538817
Email: sp-murni@utm.my

2. 50% of the rental fee must be paid as soon as approval notification is received by the applicant (as non-refundable deposit) while another 50% must be paid TWO (2) days before the event. Rental fee must be paid to the following account:

Account number  : 8006053536
Account holder   : Bendahari Universiti Teknologi Malaysia
Bank    : CIMB (UTM Branch)

Cheque or Wang Pos address to:
Murni Hariyanti binti Muslim
Penolong Pendaftar,
N28a, Fakulti Komputeran,
Universiti Teknologi Malaysia,
81310 UTM, Johor Bahru, Johor.

 

For the ONLINE Electronic Fund Transfer,

Please email the payment slip to:

Encik Mohd. Amiludin bin Mohd. Idris
Bahagian Kewangan,
Fakulti Komputeran
Universiti Teknologi Malaysia,
81310 UTM, Johor Bahru, Johor
Tel: 07-5538824, Faks: 07-5538822
Email: amiludin@utm.my
CC: sp-murni@utm.my

3. Technician charges have to be paid by cash on the event day.

4. Deposit of cleaning charge  will imposed:

Less 100 pax : RM 200.00 More 100 pax : RM 300.00

5. Direction signage charge is RM 100 (upon request)

 

 

Sila klik download borang penempahan ruang Fakulti Komputeran disini :-
DOWNLOAD BORANG

 

Pertanyaan:
Pengurus Fasiliti
Dr. Mohd Fo’ad bin Rohani
(HP) +6012-7549242
(Office)07 5532374
(Emel) foad@utm.my
 

 

Penolong Pendaftar (PP)
Pn. Murni Hariyanti binti Muslim
(Office) 07-5538817
( HP) 016-7980029
(Emel) sp-murni@utm.my

 

N28, Faculty of Computing
Universiti Teknologi Malaysia
81310 UTM Johor Bahru
Johor, Malaysia

Tel: 07-5538824      Faks: 07-5538822
Tarikh Kemaskini: 1 Jan 2018.