Berikut adalah garis panduan untuk kemasukan data HARTA TETAP ke UTMFIN. Ia hanya merangkumi harta tetap yang ada KEW.pa 2 dan ada UTM barkod.
1. Log in ke UTMFIN
2. Pilih HARTA TETAP >> IMPORT ASET
3. Carian FAKULTI KOMPUTERAN >> Pilih kategori ( jika tiada mohon buat kategori baru )
4. Tekan butang ‘TAMBAH’ dan kemaskini data mengikut label
5. Untuk kod SODO dan CHARGELINE mohon ikut gambarajah.
6. Apabila selesai tekan butang ‘SAVE AND COPY’
7. Mohon JANGAN tekan butang ‘IMPORT’ jika data belum selesai dimasukkan.
8. Selesai