07-5558518

Bengkel perancangan RMK12 SKBSK telah diadakan bagi membincangkan peruntukan pembelian dan pembaikan untuk tempoh 5 tahun akan datang.

Gambar penuh KLIK