07-5558518

Bengkel Perancangan Strategik Fasilisti SKBSK 2020. Ia telah diadakan pada 12 hingga 14 November 2019 di V01 dan Le Grandeur Palm Resort Senai.Pelbagai aktiviti telah dilakukan bagi mencapai sasaran perancangan. Program seperti ini amat baik untuk pasukan fasiliti sekolah bagi mencapai sasaran yang dikehendaki.

Gambar penuh
Hari Pertama KLIKĀ 
Hari kedua KLIK
Hari ketiga KLIK