07-5558518

SEKATAN KEMASUKAN WARGA ASING KE MALAYSIA

Assalamualaikum dan Salam Sejahtera,

YBhg.Prof/Dr./Tuan/Puan,

Dengan hormatnya saya diarah merujuk perkara tersebut di atas.

2. Untuk makluman, Jabatan Imigresen Malaysia pada 3 dan 4 September 2020 telah mengeluarkan Surat Pemakluman Sekatan Kemasukan Ke Malaysia Kepada Pemegang Pas Lawatan Jangka Panjang bagi negara-negara berikut:

1. Amerika Syarikat
2. Brazil
3. India
4. Rusia
5. Peru
6. Columbia
7. Afrika Selatan
8. Mexico
9. Sepanyol
10. Argentina
11. Chile
12. Iran
13. United Kingdom
14. Bangladesh
15. Arab Saudi
16. Pakistan
17. Perancis
18. Turki
19. Itali
20. Jerman
21. Iraq
22. Filipina
23. Indonesia

3. Justeru, sekatan kemasukan ini adalah terpakai kepada:

3.1 Pelajar antarabangsa warganegara negara berkenaan; dan

3.2 Pelajar antarabangsa yang bermastautin atau mempunyai Pas Lawatan Jangka Panjang di negara berkenaan.

4. Dimaklumkan juga bahawa arahan ini berkuat kuasa mulai 07 September 2020 di semua pintu-pintu masuk Malaysia.

Sekian, terima kasih.

Bahagian Education Malaysia
Jabatan Pendidikan Tinggi
4 Sept 2020


 

RESTRICTION OF ENTRY OF FOREIGNERS TO MALAYSIA

Peace be upon you and please to meet you,

YBhg.Prof/Dr./Tuan/Puan,

I respectfully direct you to refer to the above.

2. For information, the Malaysian Immigration Department on 3 and 4 September 2020 has issued a Letter of Notice of Restriction of Admission to Malaysia to Long Term Visit Pass Holders for the following countries:

1. United States
2. Brazil
3. India
4. Russia
5. Peru
6. Columbia
7. South Africa
8. Mexico
9. Spain
10. Argentina
11. Chile
12. Iran
13. United Kingdom
14. Bangladesh
15. Saudi Arabia
16. Pakistan
17. France
18. Turkey
19. Italy
20. Germany
21. Iraq
22. Philippines
23. Indonesia

3. Therefore, this entry restriction applies to:

3.1 International students of the country concerned; and

3.2 International students who reside or have a Long-Term Visit Pass in the country.

4. Please be informed that this directive is effective from 07 September 2020 at all Malaysian entrances.

Thank you.

Education Division Malaysia
Department of Higher Education
4 Sept 2020