07-5558518
Bersama ini dikemukakan SOP V4 Pasca PKP untuk pelaksanaan 10 Jun – 31 Dis 2020; dan info grafik untuk pelajar serta Prosedur Masuk  Fakulti dan Sekolah untuk staf, pelajar, pelawat/vendors untuk rujukan dan edaran sewajarnya.
Sila Download