07-5558518

Kempen zero sampah di UTM bermula dengan mengurangkan tong sampah disetiap sekolah. Semoga kita dapat menyahut kempen ini dengan hati terbuka.