07-5558518

 Facilities can be rental in V01 SKBSK Faculty Engineering

– Interested? Call 07-5558518 for details

m

Seminar Room

: Capacity for 50 people 
: Projector are included
: Air-Conditioner 
: White Board
: Notice Board
: Total of 4 seminar room

: WiFi facility given
: 2 seminar room can be join
: Located in V01, SKBSK ( Infront AEON )

m Lecture Hall Al-Jazari & Al-Zahrawi

: Capacity for 230/120 people 
: Projector are included
: Air-Conditioner 
: White Board 
: Microphone will be provide
: Total of 2 lecturer hall
: WiFi facility given
: Located in V01, SKBSK ( Infront AEON )


Lecture Room

: Capacity for 50 people 
: Projector are included
: Air-Conditioner 
: White Board

: WiFi facility given
: Total of 5 lecture room
: Located in V01, SKBSK ( Infront AEON )

m


m

Meeting Room

: Capacity for 50 people 
: Air-Conditioner 
: White Board

: WiFi facility given
: Projector are provided ( on ceiling )
: Total of 3 meeting room available
: 2 Located in V01, SKBSK ( Infront AEON )

Basic Facilities

 

 • Surau lelaki dan wanita di V01 aras 1
 • Mesin Pengeluaran Wang Automatik (ATM)- CIMB, Bank Rakyat dan Maybank
 • Tempat parkir kenderaan yang luas
 • Scholar’s Inn (Penginapan)
 • Rumah Kampung (Penginapan)
 • Tandas
 • Kafe V01
 • Restoran
Rule and Regulation
 1. Peserta / pekerja hendaklah sentiasa berpakaian sopan dan menjaga tatasusila semasa berada di dalam kawasan universiti;
 2. Pihak penyewa juga dikehendaki menjaga kebersihan dan keselamatan persekitaran yang digunakan semasa dan pasca program dijalankan;
 3. Permohonan ini akan terbatal sekiranya pada tarikh berkenaan, ruang tersebut digunakan untuk majlis rasmi universiti;
 4. Sekiranya terdapat sebarang perubahan atau pembatalan tarikh, pihak penyewa hendaklah memaklumkan secara bertulis kepada pihak universiti selewat-lewatnya 7 (TUJUH) hari sebelum tarikh penggunaan ruang berkenaan;
 5. Kelulusan untuk sesuatu program diberikan hendaklah bersamaan dengan aktiviti yang dilaksanakan pada tarikh diluluskan;
 6. Selaras dengan Polisi Pelestarian Kampus Universiti, sebarang penggunaan bekas polisterin untuk tujuan membungkus makanan dan minuman TIDAK DIBENARKAN digunakan di dalam kawasan universiti;
 7. Seluruh kawasan kampus UTM adalah diisytiharkan kawasan LARANGAN MEROKOK dan pihak penyewa hendaklah memastikan peserta / pelawat tidak merokok;
 8. Pihak universiti berhak membatalkan program ini dalam tempoh 7 (TUJUH) hari bekerja sekiranya didapati terdapat pelanggaran syarat-syarat yang ditetapkan oleh universiti seperti yang terkandung di dalam surat kelulusan;
 9. Wakil pihak penyewa / petugas yang terlibat dalam program yang diluluskan hendaklah mengemukakan serta menunjukkan surat kelulusan ini untuk tujuan pengesahan dan rujukan pihak Bahagian Keselamatan UTM;
 10. Segala kerosakan / kemusnahan yang terjadi terhadap harta benda universiti semasa program dilaksanakan akan ditanggung oleh pihak penyewa; dan
 11. Universiti tidak akan bertanggungjawab sekiranya berlakunya sebarang kemalangan / kecurian / kerosakan harta-benda pihak penyewa / peserta semasa program dilaksanakan.
Please Download This Form Here Rental Form