Perhatian: Senarai Alamat Terkini Mail Group FKA

fka.staff-group@utm.my (untuk semua staf FKA)

fka.iso-group@utm.my (untuk AJK ISO sahaja)

fka.jgp-group@utm.my (untuk staf JGP sahaja)

fka.jhh-group@utm.my (untuk staf JHH sahaja)

fka-jkapg-group@utm.my (untuk AJK JKA PG sahaja)

fka.jkas-group@utm.my (untuk staf JKAS)

fka.jkaug-group@utm.my (untuk AJK JKA UG)

fka.jkp-group@utm.my (untuk pentadbir FKA)

fka.jsb-group@utm.my (untuk staf JSB)

fka.kelabkeluarga-group@utm.my (untuk AJK Kelab Keluarga FKA)

fka.lecturer-group@utm.my (untuk staf akademik )

fka.nonacademic-group@utm.my (untuk staf PPP)

fka-office-group@utm.my (untuk staf Pejabat)