2002

Updated : 25/04/2016

 1. Analisa Faktor Faktor Yang Mempengaruhi Perbezaan Harga Tender : Rafiza Bte Mohd
 2. Analisa Kos Bagi Projek Sekolah Secara Reka Dan Bina : Wahida Bte Abd Rahman
 3. Angketap Bahan-Bahan Binaan Bagi Rumah Pejabat : Rafidah Bte Mokhtar
 4. Garis Panduan Kemasukan Penjadualan Projek Sebagai Dokumen Sah Dalam Dokumen Kontrak Dalam Industri Pembinaan Di Malaysia : Donald Chan Bing Tee
 5. Hazard In Construction Sites : Hwang Chee Leong
 6. Implementing Lean Production In Malaysian Conctruction Industry : Ong Chin Khen
 7. Kajian Hak Pekerja Ti Tapak Bina Mengikut Peruntukan Undang Undang : Yusmady Bin Md Junus
 8. Kajian Terhadap Amalan Penentuan Produktiviti Kerja Dalam Industri Pembinaan Di Malaysia : Tee Eng Tiong
 9. Kebajikan Pekerja Di Tapak Bina : Satu Perbandingan Diantara Projek Kerajaan Dan Projek Swasta : Lai Jin Yu
 10. Keberkesanan Sistem Kalis Air Untuk Bangunan Dalam Cuaca Tropika : Wong Like Kee
 11. Kecuaian Profesional : Peranan Insurans Indemniti Profesional Dalam Industri Pembinaan : Shirley Bong Hui Ching
 12. Kegagalan Perniagaan Dalam Industri Pembinaan : Kajian Keatas Firma Kontraktor Di Johor Bahru : Jong Tze Kiun
 13. Kesan Pengurangan Buruh Asing Dalam Industri Pembinaan : Kajian Kes Di Daerah Johor Bahru : Ong Siong Wei
 14. Kriteria Pemilihan Kontraktor Bagi Projek Rekabentuk Dan Bina ( Kajian Kes : Mohd Sharil Mohd
 15. On – Line Survey On Current Trends In It For Local Construction Industry : Yeo Khee Seng
 16. Pengurusan Kemudahan Dan Penyenggaraan Bagi Bangunan Tinggi Komersial Di Johor Bahru : Tang Wai Keong
 17. Pengurusan Penyelenggaraan Dan Pembaikpulihan Struktur Bangunan : Lim Siong Kang
 18. Penilaian Terhadap Keupayaan Model Rangkaian Neural Bagi Meramal Permintaan Rumah Kos Rendah Kawasan Bandar Di Negeri Selangor : Khairuzan Bin Yahya
 19. Perbandingan Tempoh Masa Penyiapan Projek : Ahmad Ridhuan Mohd
 20. Practical Psychology In Construction Management ( Motivation : Ng Chin Yien
 21. Skim Keselamatan Sosial Perkeso : Peranan Dan Fungsinya Sebagai Kaedah Pengurusan Risiko Dalam Industri Pembinaan Malaysia : Koh Ming Li
 22. The Role Of Standard In Controlling And Rectifying Problems : A Study On UTM Stormwater Management Facilities : Gan Seng Kian