2002

Updated : 25/04/2016

 1. Assessment Of Slope Maintenance Programme Along The North South Expressway : Zuraidah Mohd
 2. Development Of Peak Ground Acceleration Map And Response Spectrum Using Determinitic Seismic Hazard Analysis For Malaysian : Nor Azizi Yusof
 3. Excavatability Of Hard Materials Based On laboratory And Field Assesments : Fauziah Ismail
 4. Kajian Semula Analisis Cerucuk Pendek Dalam Pasir Terhadap Beban Mendatar Dengan Kaedah Unsur Terhingga : Nazri Ali
 5. Kajian Statistik Kos Dan Kerja Pembaikan Cerun Di Wilayah Selatan Lebuh Raya Utara Selatan : Md Nazri Mohidin
 6. Keupayaan Galas Lapisan Tanah Distabil Kapur Melapisi Lapisan Tanah Lembut : Mohd Azril Hezmi
 7. Laboratory Study On The Physical Model Of A filled Joint Under Compression : W Mohd Kamil W Ahmad
 8. Mineralogi, Mikrostruktur Dan Komposisi Kimia Tanah Baki Granit Di Semenanjung Malaysia : Khairulnizar M Yusof
 9. Pengukuran Tekstur permukaan Kekar Batuan – Perbandingan Kaedah fotogrametri Jarak Dekat Dan Kaedah Konversional : Teo King Beng
 10. Pernantapan Cerun Menggunakan Geotekstil : Suraya Hani Adnan
 11. Rock-Socketed Pile Soil Retaining System and Management Of Confined Site : Amir Khan Suwandi
 12. Simulasi Resipan Melalui Empangan Tambakan : Empangan Kuala Yong : Wong Sou Fei