2004

Updated : 25/04/2016

  1. Ciri Ciri Kejuruteraan dan simulasi kelakuan tanah liat lembut di bawah tambakan cubaan Muar : Mohd. Khatta Marwah
  2. Ciri Ciri Kejuruteraan, Mineralogi Dan Mikrostruktur Tanah Liat Lembut Di Semenanjung Malaysia : Saiful Azhar Ahmad
  3. Lime stabilization of marginal soil as capping layer for road construction : Mustafa Kamal Shamshuddin
  4. Mode Of Unstability Of Rock Slope And Methods Of Stabilisation : Zaiton Zainal Badri