2003

Updated : 20/04/2016

  1. Pembangunan Budaya Kualiti Dalam Firma Binaan Di Indonesia : Eva Rita
  2. Ramalan Kekuatan Muktamad Bagi Rasuk Kayu Padu Dan Rasuk Glulam-Penggunaan Teori Elastik-Plastik : Suhaimi Abu Bakar@Md Ramli
  3. Realistic Analysis And Design Of Partially Prestressed Concrete Beams Using A Non-Linear Approach : Ahmed El-Tayeb Ahmed El-Hassan