UG CM 2001

Updated : 02/05/2016

 1. Amalan Pengawasan Tapak Dalam Pembinaan Bangunan : Mohd Noor Anzarn
 2. Amalan Yang Sesual Didalam Proses Susun Atur Tapak : T Nur Shahrul Izami
 3. Analisa Perkembangan Industri Binaan Malaysia – Analisa Kitaran Komponen Komersil Industri Binaan : Lo Khin Kiong
 4. Analisa Perkembangan Industri Binaan Malaysia : Puen Thiam Seang
 5. Analisis Permintaan Dan Penawaran Bahan Binaan Di Malaysia (Simen Dan Keluli) : Zaiton Bte Mohd
 6. Cabaran Yong Dihadapi Oleh Pengurus Projek Pembinaan Pada Masa Kini : Effraneza Bte Saiman
 7. E-Commerce In Construction : Ho Sze Yen
 8. Faktor Yang Mempengaruhi Lebihan Kos Sesuatu Projek Pembinaan : Masarina Bte Omar
 9. Faktor Yang Mempengaruhi Produktiviti Pekeda Tukang Di Tapak Bina Kajian Kes : Saiful Lizan B Ibrahim
 10. Improvinig Project Communication System : Loo Fan Wee
 11. Industri Pembinaan Diera Baru : Trend Penggunaan Struktur Keluli : Adeline Ng Ling Ying
 12. Isu Keselamatan Dan Kesihatan Pekerjaan Di Tapak Bina : Kajian Kes Pandangan Buruh Binaan : Tee Eng Tiong
 13. Isu Keselamatan Dan Kesihatan Pekerjaan Di Tapak Bina Kajian Kes Pandangan Buruh Binaan : Ong Siong Wei
 14. Kaedah Noordinasi Didalam Industri Pembinaan : Siti Maizatul Harmi Bte Mot
 15. Kaiian Kelowatan Projek BP1 Dan BP6 Di Majlis Perbandaran Muat : Hj.Mokhtar
 16. Kaji Selidik Masalah Yang Dihadapi Oleh Kontraktor Kecil Kelas F Di Negeri Sembilan : Nawawi Bin Abd.JaIiI
 17. Kaji Selidik Pandangan Pekeda Binaan Tentang Isu Keselamatan Dan Kesihatan Pekerjaan Di Tapak Bina : Low Chin Shin
 18. Kaji Selidik Pandangan Pekerja Binaan Tentang Isu Keselamatan Dan Kesihatan Pekerjaan Di Tapak Bina : Chan Hwai Chuin
 19. Kajian Kaedah Perancangan Projek Pembinaan Bangunan Sekolah Di Daerah Hulu Langat : Abd Razak Bin Abd Samad
 20. Kajian Kelewatan Projek Pembinaan Di UTM Skudai : Fairul Sham Bin Johan
 21. Kajian Kelewatan Projek Pembinaan Menggunakan Analisa Kompenen Prinsipal : Wan Hasitinaziah Bte Mohd
 22. Kajian Kes Mengenai Prestasi Kontraktor Kelas A Dalam Industri Pembinaan : Faridah Bte Suratmin
 23. Kajian Kes Penyelenggaraan Sistem Automasi Bangunan Tenaga Nasional Jitra Kedah : Ku Haliza Bte Ku Mahamud
 24. Kajian Kes Penyelenggaraan Struktur Marin : Chia Boon Keat
 25. Kajian Kes,Pengurusan Pembuatan Segmen Panel Pratulang Untuk Projek Lebuhraya Bertingkat Ampang – Kuala Lumpur : Suhaimi Bin Abu Othman
 26. Kajian Mengenai Pengurusan Projek Dibawah Konsep Rekabentuk Dan Bina Oleh Syarikat KIVIZ Scln Bhd : Mohd Zamri Bin Tasiman
 27. Kajian Menggunakan Borang Didalam Pengurusan Tapak Bina Di Masjid Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur : Abdullah Bin A Wahid
 28. Kajian Pengurusan Pembinaan Kontraktor Burniputra Negeri Terengganu : Nik Kamalhisham
 29. Kajian Terhadap Keberkesanan Sistem Pengurusan Projek Skala 2000 Di Jabatan Kerja Raya Malaysia : Abu Bakar Ibrahim
 30. Kajian Terhadap Proses Kelulusan Pelan Pembangunan Projek Oleh Pihak Berkuasa Tempatan : MazIan Bin Mohd Said
 31. Kajian Untuk Mempertingkatkan Prosedur Pengerusan Kerja Projek Ubahsuai Di KWSP : Zaitul Azima Bte Zolkifly
 32. Kajian Xeselamatan Di Tapak Bina : Saiful Rizan -Bin Sanus!
 33. Kajian,Pengurusan Tapak Bina Di Klinik Kesihatan Kg.Rahmat Setiu T’ganu : Wan Zaid Bin Wan Sulong
 34. Kawalam Keselamatan Dalam Pembinaan Struktur Keluli : Tan Wee Peng
 35. Kejuruteraan; Nilai Didalam Industri Pembinaan Malaysia : Ong Chin Khen
 36. Kelewatan’Projek Pendidikan Di Daerah Batu Pahat Johor : Azizul Azham
 37. Kepentingan Perangcangan Dan Pengurusarl Bagi Mengelakkan Kejadian Tanah Runtuh : Norazalna Bte Muhammad
 38. Kesan Projek Terbengkalai Terhadap Industri Pembangunan : Gan Seng Kian
 39. Kesan Projek Terbengkalai Terhadap Industri Pembangunan : Kong Kin Meng
 40. Keselamatah Di Tapak Bina : Penggunaan Kad Hijaui CIDB : Dalia Utama Zulnisyam
 41. Keselamatan Dan Kesihatan Didalam Inclustri Pembinaan Dan Inclustri Petroleum ( Kajian Kes ) : Nur Aisah, Bte Rahim
 42. Komunikasi Dalam Perubahan Kerja : Koh Ming Li
 43. Masalah Pembekalan Bahan Binaan Struktur Keluli Untuk Projek Pembinaan : Arulkumar A/I Singaraveloo
 44. Membangunankan Pengkalan Data Bahan Kejuruteraan Awam : Noor Irmi Muharam
 45. Mengaplikasi Prosedur QFD Dalam Pembinaan : Muhamad Azani Bin Yahya
 46. Mengkaji Kebaikan Penggunaan Perisian Perancangan Dalam Pengurusan Pembinaan : Hoo Chuan Haw
 47. Motivasi Pekeda Di Tapak Bina : Mohd Hazri Bin Mohd Zaini
 48. Nilai Kemanusiaan Dalam Pengurusan : Mohd Zamani Bin Md Zain
 49. Organisasi Usahasama Dalam Industri Pembinaan : Gan Kok Leong
 50. Pandangan Oekeda Binaan Tentang Isu Keselamatan Dan Kesihatan Pekerjaan Di Tapak Bina : Catherine Sim Siew Ping
 51. Pembiayaan Pembangunan Projek Perumahan : Perbandingan Perspektif Islam Dan Konvensional : Wan Afnizan Bin Wan
 52. Pembinaan Berelektronik: Penbangunan Pengurusan Dan Pengawasan Projek Secara Masa Benar Dalam Industri : Hoo Swee Loon
 53. Pengaplikasian Falsafah Just In Time Kedalam Industri Pembinaan Di Malaysia : Liang Fook Hong
 54. Pengaplikasian Falsafah Pengurusan Sektor Pengeluaran Jepun Dedalam Sektor Pembinaan: kaedah Kanban : Tetty Irma Bte Abd Shokri
 55. Pengawalan Bahan Binaan Di Tapak Bina (Kajian Kes) : Loh Eng Keng
 56. Penggunaan Komputer Di Dalam Perangcangan Dan Penjadualan Projek : Mah Kong Lip
 57. Penggunaan Reka Dan Bina Dalam Industri Pembinaan Singapura : Oo Chye Guan
 58. Penggunaan:Penjadualan Bahan Dikalangan Kontraktor : Adiza Bte Jamadin
 59. Pengurus Projek Yang Berkesan : Mohd Shahzadar
 60. Pengurusad Jentera Pembinaan Bergerak Bagi Projek Di Pusat Bandar : Mohd Shahill Bin Ishak
 61. Pengurusah Penyenggaraan Bangunan : Johari Bin Mohamed
 62. Pengurusan Bahan Binaan Dan Perlaksanaan Konsep Just in Time : Fikruruzi Bin Sulong
 63. Pengurusan Bahan Binaan Di Tapak Bina : Mohd Faizal Bin Sani
 64. Pengurusan Berkesan Di Tapak Bina : Sahbuddin Bin Jamudin
 65. Pengurusan Efektif : Kesan Keatas Kadar Penyiapan Projek Pembinaan : Mohd Yuswadi Bin Yaakub
 66. Pengurusan Kualitj Di Tapak Bina : Welihedi Bin Md Lani
 67. Pengurusan Pekerja Dalam Perlaksanaan Projek Pembangunan Polls Diraja Malaysia : Mohd Yusoff Bin Mamat
 68. Pengurusan Risiko Bagi Usahasama Antarabangsa Dalam Industri Pembinaan : Toh Chin Kok
 69. Pengurusao Jentera Pembinaan : Suriyanti Bt Sojipto
 70. Pengurusaq Bahan Binaan : Salina Juanita Bte Mohd
 71. Penilaian Keupayaan Kewangan Kontraktor : Rahmat Hidayat Bin Mohd
 72. Penyelenggaraan Jambatan : Mohd Rizal Bin Saari
 73. Penyengg!qraan Bangunan MajIis; Perbandaran.Johor Bahru Tengah : Salman Bin Hj.Sallm
 74. Penyenggaraan Stesen Minyak Esso, Di Negeri Johor DT : Abd Rahim Bin Abd
 75. Peranan Perumahan Dalam Industri Binaan : Wong Pui Chay
 76. Perisian Pengurusan Dalarn Pengurusan Pembinaan : Ong Wen How
 77. Prosedur Dan Faktor Yang Perfu Dipertimbangkan Dalam Rekabentuk Dan Perlaksanaan Projek Jambatan : Noor Hayati Bte Abdullah
 78. Punca Kel4watan Pembinaan Projek Jalan Raya Di JKR Daerah Batu Pahat : Shaharuddin Bin Bahari
 79. Risiko Dalam Pembinaan – Insuran Sebagai Teknik Pengurusan : Tai Jiunn Hong
 80. Sistem Pemantauan Dan Informasi Projek Pembinaan : Nirmala Rathaknsnan
 81. Sistem Pemantauan Penjadualan Dan Maklumat Projek Pembinaan : Hanisah Bte Ismail
 82. Sistem Pengurusan ‘CRITICAL PATH METHOD’ Dan Perbandingan Dengan Carta Bar : Arumugam
 83. Sistem Perl4ksanaan Projek Dalam Inclustri Pembinaan Di Malaysia (Tradisional & Rekabentuk Dan Bina ) : Marina Bte Md Khaidzir
 84. Sistern PengurusanTURNKEY’ Dalam Sektor Pembinaan Di Malaysia : Ganesan A/L Sebrenmani
 85. Sistern Penourusan Makfurnat Lukisan Kejuruteraan Awam : Mohd Syakir Bin Mahi Din
 86. Sistern Pernantauan Buruh Dan Informasi Projek Pembinaan : Inthiran Kumaraweh
 87. Web Based Project Mahagement And Information System : Muhd Najib Bin Shahid