UG CM 2002

Updated : 02/05/2016

 1. Amalan Keselamatan Yang Baik Di Tapak Binaan : Kajian Kes : Mohammed Alias Bin Yusof
 2. Anggaran Kos Kerja Tanah : Muhammad Nasran
 3. Aplikasa Rerisian Expedition (Primavera) Dalarn Pengurusan Pembinaan’ : Chee Soon Cheong
 4. Aplikasi Penjadualan Dalarn Industri Pembinaan Di Malaysia : Stevan Leee Chee Yan
 5. Aplikasi Perisian Penjadualan Dalam Industri Pembinaan Malaysia : Er Chin Nee
 6. Bina-Opeasi-Pindah ( Bot ) Di Malaysia : Lim Chee Kam
 7. Bon Dalam Pengurusan Risiko Projek Pembinaan Di Malaysia Kajian Terhadap Kontraktor : Hasnol Wakiran
 8. Denda Akibat Kelewatan Dalam Sesebuah Projek Pembinaan : Zairul Nizam Bin Rohani
 9. Ergonomik Di Tapak Bina : Armizan Bin Ariffin
 10. Kaedah Pemilihan Kontraktor Pendekatan secara Teorikal Dan Praktikal : Mohd.Nazree Bin Yusof
 11. Kaedah Reka Dan Bina,Kriteria Pemilihan,Pengukuran Kejayan Dan Faktor-Faktor Penghalang Keberkesanan Sebagai Tatacara Kontrak : Neza Bin Ismail
 12. Kajian Aplikasi Perisian Primavera Versi 3.0 Dalam Penjadualan Projek Pembinaan : Moon Choon Leong
 13. Kajian Keberkesanan.Pengurusan Tender Secara On-Line : Suhaizarn Bin Rosli
 14. Kajian Kelewatan Dalam Proses Kelulusan Kebenaran’Merancang Kajian Kes : Lot 2069 Tampoi Johor Bahru : Mazlifah Bte-Hj.Isa
 15. Kajian Kes,Masalah Yang bihadapi Oleh Kontraktor Kelas F Di Negeri Kedah : Ahmad Saufi Bin Ab Kadir
 16. Kajian Masalah Antara Kontraktor Utama Dengan Sub-Kontraktor Dinamakan Dalam lndustri Pembinaan : Nurlaila Bte Abd Jalil
 17. Kajian Masalah Kelewatan Didalarn Proses Mendapatkan SiJil Kelayakan Menduduki Di Lapangan Terbang Antarabangsa Malaysia : Mumi Paiman
 18. Kajian Meggenai Kebakaran Bangunan. : Maria Binti Mohamad Yusof
 19. Kajian Penyediaan Laporan Tuntutan Kemajuan Kerja Yang Disediakan Untuk Projek-Projek Kerja Raya ( JKR ) : Zainuddin Bin Ahmad
 20. Kajian Penyedian Laporan Kemajuan Projek Dalam Industri Pembinaan : Mohd.Norddin Zakariah
 21. Kajian Penyenggaraan Sistem Retikulasi Paip Di Daerah Batu Pahat : Nor Haliza Bte Abdullah
 22. Kajian Perbandingan Program Keselamatan Antara Projek Pembinaan Bangunan Tinggi Perumahan Dan Bangunan Industri : Cheng Tong Loi
 23. Kajian Perumahan Kos Rendah Di Negeri Pahang : Ahmad Tasyrif Bin Ishak
 24. Kajian Perumahan Kos Rendah Di Negeri Pahang : Ahmad Tasyrif Bin Ishak
 25. Kajian Prestasi Pihak-Pihak Yang Terlibat Didalam Pengurusan Pembinaan Di Rancandan Tebatan Banjir / Jabatan Pengairan Dan Saliran Wilayah Persekutuan : Ariffin Bin Mahamud,
 26. Kajian Tentang Beberapa Projek Sekolah ‘Sakit’ Di Dearah Johor Bahru Johor DT : Muhamad Fitri Bin Abd
 27. Kajian Terhadap Keberkesanan Sistem Penyelenggaraan Kerja – Kerja Infrastruktur Di Lapangan Terbang Antarabangsa Malaysia’ : Nik Kamarul Zaman B.Nik
 28. Kajian Terhadap Kemerosotan Kekuatan Bahan Setalah Projek Terbengkalai : Nor Razinah Bte Abd Razak
 29. Kajian Terhadap Kemerosotan Kekuatan Bahan Setelah Projek Terbengkalai : Norhasnizar Bte Sajari
 30. Kajian Terhadap Kepuasan Pengguna Blok M46 – M49 (UTM) Dengan Menggunakan Kaedah QFD : Arniza Israwati Bte Sehab
 31. Kajian Terhadap Penyelenggaraan Bangunan – Bangunan PDRM Kontijen Kuala Lumpur : Mohd Asri Bin Shafle
 32. Kajian Terhadap Projek Saliran Di Majlis Bandaraya Johor Bahru : Syariful Azman Abd Hamid
 33. Kajian Terliadap Kemerosotan Kekuatan Bahan Setelah Projek Terbengkalai : Nor Razinah Bte Abd Razak
 34. Kajian Tethadap Kontraktor Binaan Kelas F Di Daerah Muar : Juliana Idayu Bte Abdullah
 35. Kawalan Kualiti Menyeluruh : Mohd Fayzan Bin Abu
 36. Keberkesarian Sistem Kuallti ISO Dalam Industri Pembinaan Di Malaysia : Khairil Azizi Bin Mohd
 37. Kelewatan Projek Di Majlis Perbandaran Johor Bahru Tengah : Yahya Bin Hassan
 38. Kemalangan Sifar Dalam Pembinaan : Fakhrul Nazhi Bin Hanaffi
 39. Kepimpinan Dalam Pengurusan Pembinaan : Rafidah Bte Tajaludin
 40. Keselamatan Pekerja Di Tapak Bina – Keberkesanan Amalan Dan Undang – Undang : Rosmerina Bte Hj.Abu
 41. Komunikasi Silang Budaya Di tapak Bina : Hamzah Bin Hashim
 42. Kos Penyelenggaraan Bangunan Konkrit Yang Rosak : Ahmad Rosli Bin Alias
 43. Kualiti Dalam Pembinaan Bangunan : Muhammad Mirzan
 44. Kualiti Dalam Pengurusan Pembinaan : Ainul Muriza Bte Ibrahim
 45. Latihan Keselamatan Kepada PekerJa D Tapak Bina Kajian Terhadap Penerimaan Dan Pemahaman Pekerja : Adam Bin Laampi
 46. Masalah Kontraktor Burniputera D Dalam Industri Pembinaan : Rosnawati Bte Buhad
 47. Masalah Yaag Dihadapi Oleh Subkontraktor Domestik : Leow Wool Kok
 48. Mengkaji Aplikasi IT Dalam Industri Pembinaan Untuk Menyokong Semangat Kejasama Berpasukan : Chong Siaw Shen
 49. Mengkaji Kaedah Pengurusan Masalah Kegagalan Dan Kecacatan Struktur Bangunan : Chan Siau Huay
 50. Pencegahan Kernalangan Dalam Pembinaan : Saiful Nihar Bin Mohd Taib
 51. Pengawalan Kos Dalam Aspek Pengurusan Projek Pembinaan : Chee Weng Keong
 52. Pengawasaan Dan Pengawalan Pembinaan Menggunakan Microsoft Project 2000 : Wan Mohd Haizam Bin Wan
 53. Penggunaab Microsoft Project 2000 Dalam Pengurusah Kos Projek : lzwan Bin Misni
 54. Penggunaah Perisian Komputer ‘Microsoft Project 2000’Dalam Perancangan Projek Pembinaan : Omar Bin Md.Ludin
 55. Penggunaan Analisa Sensitiviti Dalam Penilaian Projek : Sitti Asmah Bte Hassan
 56. Penggunaan Penjadualan Bagi Kontraktor Kelas F : Rosli Bin Ibrahim
 57. Pengindustrian Sistem Bangunan Di Malaysia : Aklina Bte Omar
 58. Pengorekan Pasir Sungai Di Daerah Kota Bahru : Satu Kajian Kes : Aswadi Bin Mat Yaakob
 59. Pengurusan Kemalangan Di Tapak Bina : Nuriyati Arnida
 60. Pengurusan Kernalangan Di Tapak Bina : Nuriyati Armida
 61. Pengurusan Penyelenggaraan Jambatan Di Lebuhraya Malaysia Singapura ( Link Ke 2 ) : Suhaimi Bin Samat
 62. Pengurusan Penyelenggaraan Paip Bekalan Air Di Daerah Johor Bahru : Zuzaidi Bin Yacob
 63. Pengurusan Penyelenggaraan Sistem Hawa Dingin : Wong Lai Peng
 64. Pengurusan Projek Perumahan Kos Rendah Negeri Melaka : Haji Mohd Azam Tompahg
 65. Pengurusan Risiko Dalam Industri Pembinaan : Nor Aslizah
 66. Pengurusant Projek Pembinaan Tanpa Mengeksploitasikan Alam Sekitar : Rosmadi Bin Zamri
 67. Penilaian Keupayaan Kewangan Kontraktor : Rahmat Hidayat Bin Mohd
 68. Penilaian terhadap Keselamatan Dan Kesihatan Dalam Industri Pembinaan Di Malaysia : Saw Yoong Chiat
 69. Penyelenggaraan Bangunan : Putra LRT : Rosman Fadli
 70. Penyenggaraan Kemudahan Di Asrama UTM Skudai : Bakiyaletchumi
 71. Peranan Akademi Binaan Malaysia Didalam Industri Pembinaan Negara : Siti Hafsah Bte Rosli
 72. Perangcangan Dan Pengawalan Koso Dalam Sektor Pembangunan : Yusni Bin Hamid
 73. Perbandingan Kos Antara Asas Cerucuk TERPACU Dengan Asas Rakit : Yew Chor Liam
 74. Perbandingan Perisian Antara Primavera Project Planner 1,0 Dan Microsoft Project 2000 : Tan Nan Jian
 75. Perbandinilan Perisian Antara Primavera Project Planner 3.0 Dan Microsoft Project 2000 : Pang Tat Kang
 76. Prestasi Keselamatan Di Tapak Bina : Mohd Azwarfahmi Bin Azmi
 77. Projek Landasan Keretapi Berkembar Rawang – lpoh Kajian Kes Faktor-Faktor Pertimbanoan Semasa Perancangan : Tan Wei Keat
 78. Projek Perumahan Sakit Di Malaysia ( 1998 – 2000 ) : Zetyzarina Bte Hosnan
 79. Proses Pernantauan Dan Pengawalan Kemajuan Keda Di Tapak Bina : Muslim Bin Kordik
 80. Punca Punca Kemalangan Di Tapak Bina : Mohamad Najib
 81. Rekabentuk Bangunan Untuk Penyelenggaraan : Chan Yin Har
 82. Sistem Kordinasi Modular-Perkembangan Dan Cabaran Dalam Industri Pembinaan Di Malaysia. : Norizal Bin Rosli
 83. Sistem Pengurusan Alam Sekitar (EMS) Dalam Industri Pembinaan : Kong Chen Chen @ Alexsan
 84. Sistem Pengurusan Keselamatan Dan Kesihatan Pekedaan Didalam Syarikat Pembinaan : Syahrulnizam @ Helmi
 85. Strategi Menender : Lee Meng Hui
 86. Syarat Kelayakan Perumahan Awam Kos Rendah-Di Negeri Kelantan Dan Terengganu : Satu Perbandingan : Azrilnizam Bin lberahim