UG CM 2003

Updated : 02/05/2016

 1. Amalan Keselamatan Di Tapakbina : Kajian Kes Projek Perumahan Di Sekitar Kuala Lumpur Dan Selangor : Norfairuz Bte Fadzil
 2. Amalan Keselamatan Di Tapakbina : Kajian Kes Projek Perumahan Di Daerah Johor Bahru : Norzamzila Bte Mustafa
 3. Amalan Pengawalan Kualiti Oleh Kontraktor Di Tapakbina : Sim Sze Chyi
 4. Bank Sebagai Sumber Pembiayaan Projek Perumahan : Kajian Kes Terhadap Bank Islam Malaysia Berhad : W Ahmad Suffian W Hassan
 5. Cold Water Plumbing For Residential Housing : Gan Wei Seng
 6. Current Practice Of Falsework In Malaysia : Si Pik Ling
 7. Designing For Building Maintenance : Zainatunnisa Bte Fakurazi
 8. Effects Of Faulty Construction On Building Maintenance : Eveline Ling Suok Chin
 9. Implementasi Dan.Keberkesanan Sistem Jaminan Kualiti ISO 9000 Dalam Industri Pembinaan Malaysia : Lim Fang Wan
 10. Kaedah Perolehan Rekabentuk Dan Bina : Lim Lee Wee
 11. Kajian Amalan Kerja Perancah Di Tapak Pembinaan : Mohd Nor Khalid Abdullah
 12. Kajian Isu Dalam Penyelenggaraan Bangunan : Amisah Bte Ahwang
 13. Kajian Kaedah Pembinaan Jambatan Menggunakan Ruas Galang Kekotak Pratuang Di Malaysia : Mohd Nizan Bin Basir
 14. Kajian Kelewatan Dalam Proses Kelulusan Kebenaran Merangcang Kajian Kes : Lot 2069 Tampoi Johor Bahru : Mazlifah Bte Hj Isa
 15. Kajian Kes : Kos Tidak Tepat Didalam Perlaksanaan Program Bekalan Air Luar Bandar : Mohd Tupar Salikin
 16. Kajian Kes Kos Kemalangan Di Tapak Pembinaan Di Negeri Johor : Muhd Yusri Bin Hamid
 17. Kajian Kos Kontraktor Semasa Pembinaan : Zuraidah Bte Mohd Yasin
 18. Kajian Mengenai Aspek Keselamatan Di Tapak Bina : Amisarina Bt Salim
 19. Kajian Mengenai Cerucuk Konkrit Span Prategasan : Tan Soo Lay
 20. Kajian Mengenai Masalah Kontraktor Yang Menjalankan Projek Sekolah Pada Pandangan Pegawai Penguasa Di Johor : Noor Khazanah A Rahman
 21. Kajian Mengenai Pemilihan Kontraktor Kelas F Untuk Projek Jambatan Kemajuan Masyarakat ( KEMAS ) : Muhd Fikry Ahmad Shukry
 22. Kajian Mengenai Sistern Pembentungan Indah Water Konsortiurn : Tew E Wi
 23. Kajian Penamatan Kontrak Oleh JKR : Che Rozilawani Che Awang
 24. Kajian Pengurusan Kontrak Di Projek Penyelenggaraan Lebuhraya Berhad : Sharliza Bte Jamain
 25. Kajian Pengurusan Kontraktor Di Roadcare ( M ) Sdn Bhd : Mizan Adilah Bte Abd Hamid
 26. Kajian Permintaan Rumah Kos Rendah Di Daerah Johor Bahru : Mohd Illhami Mohd Yusof
 27. Kajian Produktiviti Buruh Dalarn Pembinaan Kerja Keluli : Wong Meng Fei
 28. Kajian Produktiviti Dalarn Bidang Pembinaan : Liew Chin Thai
 29. Kajian Tentang Kawalan Kos Didalarn Pengurusan Projek Pembinaan : Nazri Bin Nairn
 30. Kajian Tentang Penggunaan Dan Tahap Kepuasan Terhadap Konkrit Bancuhan Siap Di Kuching Serawak : Chong Wee Lin
 31. Kajian Terhadap Keberkesanan Sistern Penyelenggaraan Kerja Kerja Infrasturktur Di Lapangan Terbang Antarabangsa Malaysia : Nik Kamarul Zaman Nik Ab
 32. Kajian Terhadap Penggunaan Teknik Penjadualan Projek Di Jabatan Kerja Raya : Siti Rohani Baharudin
 33. Kajian Terhadap Tuntutan Gantirugi Atas Kesan Kelewatan Disebabkan Oleh Pihak Klien Terhadap Kontraktor Dalarn Projek Pembinaan : Lee Liang Yik
 34. Kawalan Pembaziran Bahan Binaan Di Tapak Bina (A) : Yaiw Koon Sing
 35. Keberkesanan Pembekalan Dalam Industri Konkrit Sedia Bancuh Kajian Kes : Chen Chit Kwang
 36. Kelewatan Dalam Projek Pembinaan ( Delay In Construction Project ) : Ahmad Tarmizi Haron
 37. Kesan Kegawatan Ekonomi Terhadap Kontraktor Binaan Klelas F : Nor Asman Bte Zainal
 38. Keselamatan Dalam Projek Pembinaan Jalanraya (A) : Nik Mohd Anuar Bin No,man
 39. Keselamatan Dan Kesihatan Di Tapak Binaan : Kajian Terhadap Kerja Kerja Pembinaan Yang Melibatkan Ketinggian : Nor Azmi Mohd Moji
 40. Keselamatan Dan Kesihatan Di Tapak Binaan: Kajian Terhadap Langkah Mencegah Kebakaran Di Tapak Binaan : Mohd Syukri Abd Rahman
 41. Keselamatan Dan Kesihatan Di Tapak Binaan: Keberkesan Penggunaan Kemudahan Kebajikan Dan Peralatan Perlindungan Pekerjaan : Muhd Saifudin Jusoh
 42. Keselamatan Di Tapak Bina: Kajian Sikap Pekerja : Zulkifli Bin Ismail
 43. Keselamatan Di Tapak Bina: Kajian Terhadap Kerja Kimpalan Dan Penggalian : EdIley Othman
 44. Keselamatan Di Tapak Binaan: Keselamatan Dalarn Penggunaan Jentera : Aidil Johan Sarkam
 45. Khidmat Perunding : Kajian Faktor Yang Mempengaruhi Kualiti Perkhidmatan : Mohd Ariffudin Mohd Razali
 46. Konsep Partnering Dalam Pembinaan : Erwandy Bin Basrom
 47. Masalah Kecacatan Bangunan Perumahan Sebelum Penyerahan Kunci Kajian Kes : Theo Poh Geok
 48. Masalah Pembinaan Projek Dalam Kawasan Bandar : Prabagaran A/I Sivalingam
 49. Nos Industri Pembinaan: Pembangunan Dan Perlaksanaannya : Shiadri Saleh Aman
 50. Online Project Management : Ng Chee Ven
 51. Organisasi Dalam Industri Pembinaan Di Malaysia : Noorel Syema Bte Yatim Ishak
 52. Pandangan Pihak Majikan Berkaitan Keselamatan Buruh Di Tapakbina Di Terengganu : Mohd Din Bin All
 53. Pandangan Pihak Pengurusan Tentang Isu Keselamatan Dan Kesihatan Pekerjaan Di Tapak Bina : Lee Yew Siang
 54. Pelaksanaan Sistem Pengurusan Kualiti ISO 9000 Dalam Industri Pembinaan : Mohd Sofiyuddin Abd Samat
 55. Pembaziran Bahan Binaan Di Tapakbina : Chua Tee Siew
 56. Pembekalan Air Di Daerah Johor Bahru : Khairul Nizam Bin Pardi
 57. Pembinaan Perumahan Di Kawasan Luar Bandar – Kajian Kes : Ewi A/p Ahai
 58. Pemilihan Dan Pemilikan Jentera Kerja Tanah : Mohd Ishamuddin Md Kusmin
 59. Pendekatan Taksiran Dalam PerangC2ngan Projek Pembinaan (A) : Mohd Azham Bin Azam
 60. Pengawalan Pembaziran Bahan Binaan Di Tapak Bina : Ng Kar Boon
 61. Penggunaan Acuan Konkrit Bersistern Dalam Pembinaan Bangunan Tinggi Kajian Kes : Chin Yee Yung @ Nelson Chin
 62. Penggunaan Acuan Konkrit Dalam Pembinaan Bangunan ( Kajian Kes ) : Tan Wei Cent
 63. Penggunaan Cerucuk Konkrit Spun Prategasan Dalam Projek Pembinaan Di Malaysia : Yap Kong Fatt
 64. Penggunaan ISO 9002 Dalam Proses Pengeluaran Produk Pratuang : Karnan A/I Munusamy
 65. Pengurusan Bahan : Kajian Konkrit Siap Gaul Di Malaysia : Tan Kian Kok
 66. Pengurusan Bahan Di Tapakbina : Chia Wen Hwa
 67. Pengurusan Buruh Asing Dalam Industri Pembinaan Di Johor : Ahmad Mahayuddin Ismail
 68. Pengurusan Jentera Pembinaan : Mohd Ibrahim Daud
 69. Pengurusan Penyenggaraan Bangunan : Khairul Anis Bin Mohd Amin
 70. Pengurusan Sumber Manusia Dalam Pembinaan : Wan Adzlinda Wan Ariffin
 71. Penyenggaraan Bangunan Dibawah Kelolaan Majlis Perbandaran Kuala Terengganu MPKT : Suriati Bte Yusof
 72. Penyenggaraan Bangunan Sultan Ibrahim Bukit Timbalan Johor : Azahari Bin Mamat
 73. Penyiasatan Kemalangan Di Tapak Bina : Mohd Faizal Bin Tubi
 74. Peranan Perunding Pengurusan Projek ( PMC ) Dan Masalah Yang Dihadapi Dalam Pengurusan Projek : Tan Sir Ang
 75. Perangcangan Dan Penjadualan Projek: Kajian Terhadap Penggunaan Komputer Dalam Praktis : Faizel Bin Abdul Malik
 76. Perbandingan Diantara Industri Pembinaan Dan Pembuatan : Iktibar Yang Boleh Diambil : Sophia C Alih
 77. Perlaksanaan Dan Keberkesanan Manual Prosedur ISO 9002 : Mohd Nasarudin Mokhtar
 78. Perlaksanaan ISO 9000 Dalam Industri Pembinaan : Lim Wee Liang
 79. Perlaksanaan Sistem Kualiti ISO Dalarn Industri Pembinaan Di Malaysia : Ho Kah Heng
 80. Pernbandingan Antara Perisian Microsoft Project 2002 Dan Perimavera Project Planner 3.0 Dalam Pengurusan Project Pembinaan : Noor Hisarn Mohd
 81. Pertelingkahan Dalam Kontrak Pembinaan : Penggunaaan Timbangtara : F Khamarul Zaman Jasri
 82. Pertelingkahan Dalam Kontrak Pembinaan: Kesan Keatas Penutupan Akaun Muktamad : Eddy Azhar Bin Othman
 83. Perumahan Kos Rendah Di Bandaraya Johor Bahru Analisa Permintaan Menggunakan Arima : Anida Suharti Bte Basiron
 84. Perunding Dalarn Projek Pembinaan: Kajian Penentuan Kadar Bayaran F1 Profesional : Mohd Hafiz Bin Hassan
 85. Project Failure : Yong Hong Lee
 86. Projek Perumahan Di Kota Bharu : Elinawati Mat Jusoh
 87. Ramalan Permintaan Rumah Kos Rendah Menggunakan Arima : Kajian Daerah Kuala Selangor Dan Sabak Bernam : Thien Lye Soon
 88. Ramalan Permintaan Rumah Kos Rendah Menggunakan Arima: Kajian Daerah Hulu Selangor Dan Kuala Langat : Tham Chon Meng
 89. Risiko Dan Pengurusan Risiko Dalam Projek Pembinaan : Fazilah Bte Yusof / Suradi
 90. Risiko Kesihatan Dalam Kerja Pembinaan : Tim Nyap Heng
 91. Tahap Penggunaan Sistem Struktur Pra Tuang Dalam Industri Pembinaan Bangunan : Wee Chee Yong
 92. Teknologi Maklumat Dalam Perangcangan Dan Penjadualan Projek : Rezuan Bin Mohd
 93. The Design Of Management Status Report System : Iryani ldrus
 94. The Study Of The Potential Of Replacing Pressed Steel With Fibre Reinforced Polyester For The Water Supply Storage System : Mahaindran A/I Kristnan
 95. Variasi Dan Penentuan Harga Kontrak Dalam Kaedah Reka Dan Bina : Muhd Shaiful Abu Bakar
 96. Wanita Profesional – Peranan Dan Cabarannya Dalam Industri Pembinaan : Syuhaida Bte Ismail