UG CM 2004

Updated : 02/05/2016

 1. Bekerja Selamat Di Kawasan Berkurung ( A ) : Ahmad Rashdan
 2. Ciri Ciri Pengurus Projek Yang Berkesan Di Dalam Industri Pembinaan : Mohd Awi Ibrahim
 3. Kaiian Hak Perkhidmatan Pekerja Pembinaan ( A ) : Sharizan Yusof
 4. Kaiian Perbandaran Diantara Penggunaan Kaedah Jentera Dan Letupan Dalam Kerja Meruntuhkan Bangunan : Mohd Sharul Afizee
 5. Kaiian Prestasi Kontraktor Kecil Di Kelantan : Mohd Fazli ldris
 6. Kajian Keatas Pembaziran Bahan Di Tapak Bina : Zaidi Bin Ibrahim
 7. Kajian Kerja Pengelasan Pekerja Berdasarkan Kajian Masa : Thomas Laing Ding
 8. Kajian Kes .- Projek Pembinaan Persimpangan Bertingkat Karamunsing Kota Kinabalu Sabah : Thomson Lai Teck Y
 9. Kajian Masalah Pengurusan Tapak Dan Produktiviti Berbilang Tingkat Di Mont Kiara KL : Abdullah Haris
 10. Kajian Perbandingan Prosedur Keselamatan Di Tapak Binaan : Mohd Hazbauni
 11. Kajian Terhadap Keberkesanan Dan Implikasi Sistem Pengurusan Keselamatan Dan Kesihatan Di Tapak Bina Di Sekitar Lembah Kiang : Mohd Zaki Ismail
 12. Kelewatan Penyiapan Projek Pembinaan Dalam Kontrak Konvensional : Yap Kok Seng
 13. Kerja Kerja Konservasi Bangunan Dan Monumen Bersejarah Kajian Kes : Bandar Hilir Melaka : Norhelmi Mohd Nor
 14. Kerosakan Dan Kecacatan Binaan Sekolah : Mohd Fuad Muhd
 15. Komunikasi Di Tapak Bina : Mohd B Mahmood
 16. Masalah Dalam Penggunaan Laji Dan Langkah Mengatasinya : Suhaizan Kamaruddin
 17. Masalah Dan Implikasi Terhadap Sistem Pengurusan Pembinaan Projek Hospital Serdang : Mohd Najib Mohd
 18. Masalah Kecacatan Bangunan Selepas Penyerahan Kunci – Kajian Kes : Harith Bin Khalid
 19. Masalah Kontraktor Burniputera Di Sabah : Raf Syamir@Amir
 20. Mencapai Kebolehsenggaraan Didalam Projek Bangunan : Aiyshah Che Amran
 21. Pelaksanaan Dan Keberkesanan Teknik Kawalan Kualiti : Lee Keng Seng
 22. Pemantauan Dan Pengawalan Projek Menggunakan Perisisan Primavera : Mohd Noor Asham
 23. Pembinaan Jalan Luar Bandar Di Gua Musang : Mohd Ridzuan Rahim
 24. Pengambilan Pekerja Asing Dalam Sektor Pembinaan Di Malaysia ( A ) : Noor Azaliza Othman
 25. Pengswataan Didalam Industri Pembinaan : Mohd Yamin Mohd
 26. Pengurusan Bahan Di Tapak Bina : Syed Ahmad Azrol
 27. Pengurusan Keselamatan Dan Kesihatan Pekerjaan : Kajian Komitmen ( ILTIZAM ) : Lee Koon Meng
 28. Pengurusan Kualiti Menyeluruh ( TQM ) Dalam Organisasi Pembinaan : Lim Kean Kean
 29. Pengurusan Penyelenggaraan Sistem Bekalan Air Di Kuching Serawak : Roger Anak Howell
 30. Pengurusan Penyenggaraan Bangunan Dan Infrastruktur Awarn Di Pelabuhan Johor : Abd Jamal Ibrahim
 31. Pengurusan Penyenggaraan Bangunan Hospital : Muhd Suhaimi Ibrahim
 32. Pengurusan Projek Dalam Industri Pembinaan : Kajian Kes Keatas Faktor Kejayaan Bagi Projek Terpilih : Lam Kong Tang
 33. Pengurusan Projek Pemasangan Paip : Larry Ranti Anak Tair
 34. Pengurusan Risiko Melalui Kaedah Pengendalian Projek Dalam Industri Pembinaan : Muhd Sulaiman Yusof
 35. Pengurusan Tapak Bina Dalarn Pembinaan Bangunan : AzIan Mohd Nor
 36. Penyelenggaraan Landasan Keretapi Berkembar : Emelia Nurhayati
 37. Sistem Pengurusan Penyenggaraan Bangunan : Kajian Kes – Kolej Rahman Putra : Shahril Bazlin Azmi
 38. Strategi Menender : Kasyfi A Rashid
 39. Study On The Performance And Development Of Class IF Contractors In Samarahan Divison : Lim lip Chong
 40. The Study On Land Development Approaches By Sarawak State Government : Kiew Siaw Hiong