UG CM 2005

Updated : 02/05/2016

 1. Aktiviti Pembinaan Dan Kesan Terhadap Pembangunan Labuan : Dievi Janet Bilin
 2. Analisa Implikasi Arahan Perubahan Kerja Terhadap Kos:Perbezaan Antara Kaedah Traditional Dgn Reka Bina : Ahmad Firdaus Mohamad
 3. Anggaran Kadar Kos Yang Diperuntukan Dalam Program Keselamatan : Mohd Mujahid Mohd
 4. Application Of Sustainable Construction Principle In Construction Industry ( A ) : Siti Hawa Adila M Y
 5. Asas Bangunan Dalam Projek Perumahan Teres Di Daerah Johor Bahru ( A ) : Chan Chee Han
 6. Bahan Bahan Kalis Air Di Bangunan ( A ) : Lim Tze Liang
 7. Cost Control In Construction Project Of The Site : Koh Wee Liang
 8. Faktor Faktor Kritikal Bagi Kejayaan Perlaksanaan Projelk Perumahan Awam Kos Rendah : Zamakhsyari Khariri
 9. Faktor Faktor Yang Mempengaruhi Dalam Penganggaran Kerja Konkrit Bertetulang : Noriskandar Mohd Nor
 10. Faktor Faktor Yang Mempengaruhi Penyenggaraan Diperingkat Rekabentuk ( A : Yuvabalan A/I Govindas
 11. Kaedah Menganalisis Kelewatan Dalam Projek Pembinaan : Mohd Syaril Farazy
 12. Kaedah Pemendekan Jadual Tidak Dirancang Dan Impaknya Keatas Kos Projek : Sea Ee Nak
 13. Kajian Kes – Penyiasatan Tapak Bagi Projek Cadangan Membina Dan Menyiapkan Sebuah Kompleks Pejabat Laut Di Tok Bali Kelantan ( A ) : Masnita Mat Soh
 14. Kajian Kesan Penggunaan Teknologi Pembinaan Dalam Mempercepatkan Projelk Perumahan Di Malaysia : Feroz Hanif Mohd Ahmad
 15. Kajian Mengenai Tahap Kualiti Binaan Bangunan Di Daerah Johor Bahru : Tan Chee Hao
 16. Kajian Mengenai Tahap Kualiti Binaan Bangunan Di Daerah Johor Bahru ( A ) : Wong Hung Yee
 17. Kecuaian Dalam Perlaksanaan Projek Pembinaan ( A ) : Mohd Aqsha M Othman
 18. Kehendak Klien Dalam Pemilihan Kontraktor : Mohd Yazee Mat Yatim
 19. Kelewatan Projek Oleh Kontraktor Kelas F : Mohd Ridzuan Yahaya
 20. Kepentingan Keselamatan Di Tapak Pembinaan : Azmi 0sman
 21. Keselamatan Dan Kesihatan Di Malaysia – Kajian Pernatuhan Peraturan Di Syarikat Terpilih : Mohd Asrul Rafiin
 22. Keselamatan Ditapak Bina- Keberkesanan Penggunaan”Kad Hijau CIDB ” Dalam Industri Pembinaan ( A : Yanti Ibrahim
 23. Kitaran Semula Bahan Pembaziran Binaan ( A ) : Chen Soo Seong
 24. Knowledge Transferring In Earthwork Contracting Firms In Johor Bahru And Kuala Lumpur : Hooi Chee Kong
 25. Kualiti Pembinaan Rumah Kos Rendah Di Daerah Jasin Melaka : Norazlina Hj Ambak
 26. Laporan Kemajuan Kerja Bagi Tujuan Pengawasan : Asmani Abu Bakar
 27. Liabiliti Tort – Analisa Tahap Kesedaran Di Kalangan Jurutera Jurutera Awam Di Malaysia ( A ) : Syahida Nordin
 28. Masalah Dan Halangan Penggunaan Kontrak ‘ Partnering ‘ Di Malaysia ( A ) : Helmi Hasan
 29. Modal Kerja Kontraktor Projek Pembinaan ( A ) : Lai Woon Fatt
 30. Pembangunan Rangka Kerja Pengurusan Ujikaji Tanah Di Makmal : Andrew Emmanuel V
 31. Pembinaan Pelabuhan : M Nurkhaire Faizal
 32. Pemilihan Jentera Pembinaan Menggunakan ‘Analytic Hierarchy Prosess ‘ ( A ) : MazIan Mohd Hashim
 33. Pemilihan Tembok Penahan Dalam Projek Pembinaan – Menggunakan Kaedah Analytic Hierarchy Process : Mohd Syazwan M Latifi
 34. Penggunaan Sist6m Binaan Berindustri ( IBS ) Dalam Industri Pembinaan Malaysia – Kajian Di Sektor Swasta : Eka Kusmawati Suparmanto
 35. Penggunaan Sistem Pembinaan Berindustri ( IBS ) Dalam Industri Pembinaan – Kajiang Kes Di Sektor Awam : Salawati Sallan
 36. Penggunaan Teknologi Maklumat ( IT ) Dalam Industri Pembinaan Di Kuching Sarawak ( A ) : Dennis Chan Paul Leong
 37. Pengswastaan Pengurusan Air Di Selangor : Muzaitul Akma Musleh
 38. Pengukuran Kemajuan Kerja Melalui Kos, Kualiti Dan Masa – Satu Perbandingan : Durah Munirah
 39. Pengurusan Banjir Bagi Kawasan Tadahan Kuala Lumpur : Syahrul Nizam S
 40. Pengurusan Empangan Talang Kuala Pilah Dari Segi Teknikal ( A ) : Nor Azidawati Haron
 41. Pengurusan Kualiti Di Tapak Bina : Keperluan Dalam Kerja Pembinaan ( A ) : Navaruban A/I Krishan
 42. Pengurusan Pembuangan Sisa Binaan – Kajian Kes : Majlis Perbandaran Johor Bahru Tengah ( A ) : Roslan Pilus
 43. Pengurusan Penyelenggaraan Bangunan Di Kem Pulada : Fairuz Ikmal Yaccub
 44. Pengurusan Penyenggaraan Bangunan : Jeganath A/I Munusamy
 45. Pengurusan Risiko Bagi Projek Pembinaan Struktur Keluli : Hafizah Kusnin
 46. Penyediaan Garis Panduan Pernasangan Utiliti Awam Di Kawasan Dewan Bandaraya Kota Kinabalu (DBKK) : Saiman Angak
 47. Penyediaan Senarai Semak Untuk Pemeriksaan Di Tapak Bina Bagi Kegunaan Jabatan Kerja Raya Penampang Sabah : Nelliah Sittor
 48. Peranan Perunding Pengurusan Projek Dalam Industri Pembinaan Di Malaysia : Mat Nasir Mat Ali
 49. Perbandingan Antara Nilai Anggaran Dengan Nilai Sebenar Kekuatan Mampatan Konkrit : Muhd Yusuf Nordin
 50. Perbandingan Faktor-faktor Motivasi Antara Buruh Asing Dan Buruh Tempatan Di Tapak Bina ( B ) : Nur Rahayu Ellyani Rosli
 51. Perpindahan Pengetahuan Bagi Kontraktor Binaan Bangunan Dalam Proses Penganggaran : Nooridayu Mat Ripin
 52. Pertelingkahan Dalam Pembinaan: Kajian Terhadap Tuntutan Dan Pembayaran Sebagai Faktor Penyebab ( A ) : Ahmad Azahri Awang
 53. Prosedur Pernprosesan Kelulusan Pelan Pembangunan Berpandukan MS9000 : 2000 Untuk Majlis Daerah Penampang : Alexander Gayo Gumisi
 54. Proses Pembangunan Infrastruktur Di Sibu : Sharifah Delaila W A
 55. Rangkakerja Pemilihan Teknik Perobohan Struktur Bangunan ( A ) : Mohd Azhar Muhd
 56. Rangkakerja Sistem Pemilihan Dan Penilaian Kontraktor ( A ) : A Razin Z Abidin
 57. Risiko Dalam Projelk Pembinaan Semasa Peringkat Pra Kontrak : Muhd Faisol Zolkifly
 58. Risiko Dan Struktur Pembahagian Risiko ( SPR ) Dalam Projek Pembinaan : Mohd Afiz Afipudin
 59. Risiko Projek Semasa Pembinaan : lzdihar Mohd Zain
 60. Sistem Pengagihan Air Di Kawasan Luar Bandar. Kajian Kes : Daerah Beluran Sabah ( A ) : Nina Jessica Nicholas
 61. Sistem Peparitan Di Taman Durandah Emas, Siburan Kuching, Sarawak ( A ) : Mariana Susie
 62. Struktur Pra Tuang Dalam Pembinaan Bangunan Di Malaysia ( A ) : Tan Wei Cheak