UG CM 2006

Updated : 02/05/2016

 1. A Study On Domestic Subcontractor : Chong Jun Fah
 2. Amalan Keselamatan Dan Kesihatan Pekerja Di Tapak Bina Syarikat Tenaga National Berhad ( TNB ) : Mohd Firdaus Mohd Johar
 3. Amalan Keselamatan Dan Kesihatan Pekerjaan Di Telekom Malaysia Berhad : Ahmad Zainoreen Abd Jalil
 4. Amalan Keselamatan Di Tapak Bina: Tahap Kesedaran Keselamatan Di Tapak Binaan : Lukhman Hakim Ahmad
 5. Aplikasi Perisian Microsoft Project 2003 Dalam Pemantauan Projek Pembinaan : Mohd Hafis Suep
 6. Application Of Acotec Industrialized Building System In Malaysia’s Construction Industry : Eng Chee Wee
 7. Bridge Maintenance : Yeng Kim Ling
 8. Comparing Material Wastage Levels Between Conventional And Prefabrication Construction : Chua Ai Wei
 9. Design Of Data Terminal For The Construction Industry : Ng Al Wyn
 10. Fire Safety In High Rise Buildings : Logendran A/I Subramaniam
 11. Groundwater Control In The Construction Of Building : Koay Taisyi
 12. ISO 9001 2000 Quality Management System In Construction – Tendering Procedure : Lee Ting Fang
 13. ISO 9001 Quality Management System In Construction – Concrete Work Inspection Process : Liew Ming Hui
 14. Kaedah Efektif Penyenggaraan Bumbung Bangunan : Mohd Baharin Ahmed
 15. Kaedah Pemilihan Kontraktor Diperingkat Tender Menggunakan Proses Analisis Bertetingkat : Shahril Azni Abd Razak
 16. Kajian Pengurusan Sumber Manusia Dalarn Industri Pembinaan ( B ) : Saifullah Abdul Aziz
 17. Kajian Projek Sakit Di Negeri Melaka ( A ) : Farid Hussein
 18. Kajian Terhadap Tahap Kepuasan Pengguna Kemudahan Bilik Kuliah Di FKA UTM Skudai : Mohd Fadil Hushin
 19. Kajian Terhadap Tahap Kepuasan Pengguna Kolej Kediaman Pelajar ( KTHO ) Menggunakan Kaedah QFD : Muhd Fakhri Ibrahim
 20. Kajian Terhadap Teknologi Pembinaan Bangunan Tinggi : Muhd Nursyah Sapee
 21. Kajian terhadap Undang-Undang Yang Berkaitan Dengan Kontraktor Binaan ( B ) : Wan Mohd Rozaidi Wan Mat
 22. Kawalan Kos Dalarn Projek Pembinaan ( C ) : Ahmad Hafizi Mohamed
 23. Kebolehbinaan:Masalah-Masalah Berkaitan Perincian Rekabentuk ( A ) : Abd Rahman Othman
 24. Kecuaian Dalam Perlaksanaan Projek Pembinaan-.Analisa Kesedaran Undang-Undang Keselamatan ( A ) : Wan Mohd Muhizan Abd
 25. Kesan Kenaikan Dan Penurunan Harga Keluli Terhadap Industri Pembinaan Di Malaysia ( A – ) : W Nor Aishah Meor Hussain
 26. Maintenance Of Road In District Of Kota Marudu Sabah : Ma Nyuk Chaw
 27. Masalah Masalah Pengubahsuaian Rumah Terhadap Kontraktor : Mohd Akram Seman
 28. Mobile Cornmunacation AT Construction Site : Shemala A/p Suppiah
 29. Pembaikan Dan Penyelenggaraan Bangunan ( C ) : Zulkarnain Shoib
 30. Pembinaan Dalarn Angkatan Tentera ( ATM ) : Syaiful Bahri Kamar
 31. Pengaruh Faktur Manusia Dalam Produktiviti Pekerja Pembinaan ( A ) : Faqrul Razi Yahya
 32. Pengawalan Projek Binaan ( C ) : Muhammad Fazli Zainal
 33. Penggunaan Tenaga Buruh Asing Dalarn Industri Pembinaan ( A ) : Noraishah Nordin
 34. Penglibatan Kontraktor Burniputera Dalam Industri Pembinaan : Muhd Khalil Yahaya
 35. Pengurusan Bahan Binaan Di Tapak Bina : Nik Mohd Rizan Nik Omar
 36. Pengurusan Bahan: Masalah Penghantaran Dan Penerimaan Bahan Di Tapak Bina : Abang Mohsen Abg Abd M
 37. Pengurusan Keselamatan Dan Kesihatan Pekerjaan Kearah Persijilan Ohsas 18001 ( Occupational Health & Safety Series ) : Bahtiar Mahidin
 38. Pengurusan Penyenggaraan Bangunan : Kajian Kes Bangunan Asrama Baru Di UTM Skudai : Irwanlshak
 39. Pengurusan Penyenggaraan Bangunan Di Universiti Islam Antarabangsa Malaysia ( A ) : Nor Mali ldris
 40. Pengurusan Risiko Projek Pembinaan : Rozaidi Mohd Daud
 41. Penyelenggaraan Bangunan Di Ramunia Fabricators Sdn Bhd – Kajian Kes ( B ) : Mohd Hood Mohd Lee
 42. Projek Pembangunan Pelabuhan: Kajian Kes Pembinaan Dermaga Dan Pengkalan Simpanan Kontena Pelabuhan Tanjung Pelepas : Ahmad Fazli Fauzi
 43. Prosedur Keselamatan Dan Kawalan Lalulintas Dalam Zon Kerja Pembinaan Dan Penyelenggaraan Jalanraya Dan Lebuhraya ( B ) : Kamaruddin Shahimi
 44. Rekabentuk Struktur Konkrit Bertetulang Menahan Beban Ledakan : Hubungan Antara Beban Ledakan, Was Tetulang Dan Saiz Struktur : Mohd Firdaus Mohd Johar
 45. Sistem Pengurusan Penyenggaraan Berkomputer ( SPPB ) Di Majlis Perbandaran Kuala Terengganu ( MPKT ) : Wan Yusnira Wan Jusoh
 46. Sistem Sokongan Keputusan Untuk Penilaian Prestasi Kontraktor Dengan Menggunakan Kaedah ‘Analytic Hierarchy Process’ : Muhd Khalifah Omar
 47. Sistern Integrasi Pengurusan Maklumat Untuk Industri Pembinaan Di Malaysia : Hafizi Mohd Ghazali
 48. Sistern Pengurusan Penyenggaraan Berkomputer Di Jabatan Kerja Raya Seremban : Norfariza Rosnan
 49. Tahap Perlaksanaan Sistem E – Dagang Dalam Industri Pembinaan Di Malaysia ( A ) : Emasria Ismail
 50. Teknologi Pembinaan Terowong Bawah Tanah Untuk Sistern Pengangkutan ( A ) : Asrul Effendi Jarnlus
 51. The Development Of Smart House In Malaysia : Goh Nian Tee
 52. The Maintenance Of Airport Pavement: A Case Study At Senai International Airport : Chong Sun Ngen
 53. Value Management In Construction Industry : Ng Kim Lai