UG CM 2007

Updated : 02/05/2016

 1. Amalan – Amalan Yang Baik Untuk Mengurangkan Masalah Diperingkat Rekabentuk ( A ) : Zainur Natrah Mohd Nordin
 2. Analisis Kecacatan Bangunan Yang disebabkan Oleh Kesilapan Manusia : Mohamad Ridzuan Naser
 3. Aspek – Aspek Keselamatan Dalam Pembinaan Bangunan Menggunakan Komponen – Komponen Konkrit Pra – Tuang ( A ) : Mohd Ikrarn Ibrahim
 4. Aspek Kualiti Dalam Pembinaan Bangunan Menggunakan Konkrit Pra-Tuang ( A- ) : Azrul Hafizal Mahadi
 5. Faktor Yang Menyebabkan Kelewatan Projek Pengairan Dan Sal iran ( A+ ) : Maslina Abdul Kadir
 6. Kajian Keberkesanan Penggunaan 1- Supervision Dalarn Projek Pembinaan ( B+ ) : Mohd Shahrulnizam Mohd Zaid
 7. Kajian Keberkesanan Sistem Pengurusan Pavemen Di Jabatan Kerja Raya Malaysia : Ahmad Lokman Saidin
 8. Kajian Masalah Subkontraktor Tempatan Dalam Industri Pembinaan ( A- ) : Tuan Mohamad Hadi
 9. Kajian Penggunaan Acuan Konkrit Bersistern Dalarn Industri Pembinaan Di Malaysia ( A ) : Chea Yin Teng
 10. Kajian Penggunaan Buruh Asing Di Tapak Bina ( A ) : Mohd Kamal Mohd Arif
 11. Kecacatan Keatas Bangunan Semasa Tempoh Tanggungjawab Kecacatan: Kajian Kes : Manas Yusof
 12. Keselamatan Dalam Pembinaan IBS: ( Sistem Acuan Keluli ) : Hazal Khaliq Haji Abd Rahman
 13. Keselamatan Dalam Pembinaan IBS: Kajian Terhadap Keselamatan Pembinaan Konkrit Pratuang ( A- ) : Ahmad Ikhwan Abdul Wahid
 14. Kriteria Yang Dipedukan Oleh Graduan Kejuruteraan Awarn Dalarn Pasaran Industri Pembinaan ( A ) : Mohd Azril Ahamad @ Ahmad
 15. Manufactering Of Precast Tunnel Lining Segments At A Precast Concrete Plant ( A ) : Bhupinder Singh
 16. Masalah Dalam Melaksanakan Projek Dikalangan Kontraktor Kelas F Di Kelantan : Ahmad Zakhran Othman
 17. Pelan Kualiti Projek ( A ) : AzIan Haji Suhimi
 18. Pengamalan Undang-Undang euruh Dalarn Industri Pembinaan ( A ) : Nurul Huda Zainuddin
 19. Pengambilan Tanah Oleh Yayasan Islam Negeri Kedah – Kajian Kes : Razif Ahmad Zuber Ahmad Khan
 20. Pengurusan Dan Potensi Kitar Semula Bahan Buangan Pembinaan ( A ) : Saini Saidi
 21. Pengurusan Fakulti : Kaiian Kes Penyenggaraan Bangunan Pejabat Kompleks Tun Abdul Razak, Johor Bahru ( A ) : Nor Parzila Abdul Ghaffar
 22. Pengurusan Fasiliti Hospital-Hospital Kerajaan: Kajian Kes Di Hospital Sultanah Aminah , Johor Bahru , Johor ( A ) : Heirlina Mawarni Jamri
 23. Pengurusan Kecacatan Bangunan ( A ) : Saiful Adli Abdul Karim
 24. Penyelenggaraan Menara Telekomunikasi ( A ) : Abdul Karim Muzaffir
 25. Penyeragaman Skala Dalarn Penaksiran Produktiviti ( A ) : Asward Indra Firhad Abdul Aziz
 26. Perlaksaan Sistern Pengurusan Penyelenggaraan Lebuhraya Dalam Pengurusan Fasiliti-Kajian Kes Lebuhraya Plus ( B+ ) : Rozaimir Mohd Karim
 27. Perlaksanaan Pengurusan Berkonsepkan Just In Time Di Dalam Sistem Pasang Siap : Nor Aini Md Nasir
 28. Sistem Pasafig Siap “Glass Fibre Reinforced Concrete ” Dalam Pembinaan Rumah ( A ) : Tengku Ahmad Izzat
 29. Sistem Pengurusan Alam Sekitar ( EMS ) Dalam Pembinaan : Azlinda Ariffin
 30. Waste Minimization By Recycling Of Construction Waste ( A ) : Wong Xiao Wen