UG CM 2009

Updated : 02/05/2016

 1. Analisis Kejadian Kegagalan Struktur Pada Bangunan Awam Di Johor : Muhamad Arfendi Abdul
 2. Analisis Kejadian Kegagalan Struktur Pada Bangunan Awam Di Johor : Muhammad Arfendi
 3. Application Of ISO In Malaysia Construction Industry : Joomizan Noordin
 4. Arahan Perubahan Kerja Dalam Pembinaan Institusi Pendidikan Majlis Amanah Rakyat : Mohd Suhaimi Arifin
 5. Cabaran Terhadap Subkontraktor Dalam Industri Pembinaan Di Malaysia : Nurul Helmi Abd Halid
 6. Cara Pengurus Projek Pembinaan Menangani Stres Di Tempat Kerja : Azlinda Arzmi
 7. Comparison Study Safety And Health Law Between Malaysia And International In Construction Industry : Nor Syuhada Abd Rasid
 8. Construction Of Housing Projects : Quality Of Workmanship Aspect : Tony Liu Moon
 9. Construction Waste Composition And Cost Of Residential Construction Project : Lee Hee Seen
 10. Industrialised Building System Components Production : Ng Soon Ching
 11. Issues On Safety And Health Aspect In Middle East Construction Project Facing By Malaysian Contractors : J Sudass A/l Kasinathan
 12. Kajian Kes Kemalangan Di Tapak Projek Jalan Dan Bangunan : Shaari Yusop
 13. Kajian Terhadap Pengetahuan Pelajar Pelajar Institut Pengajian Tinggi ( IPT ) Terhadap Keselamatan Di Tapak Bina : Hazlina Haji Muhammad
 14. Keberkesanan Melaksanakan Kaedah Reka Dan Bina Bagi Projek Pembinaan Bangunan Di Puterajaya : Mohd Idzuan Hafeer
 15. Keberkesanan Pengurusan Keselamatan Di Tapak Bina : Nur Izralia Pungut
 16. Keberkesanan Sistem Conquas Dalam Menjamin Kualiti Kerja Pembinaan : Yin Kum Chooi
 17. Kebocoran Bumbung Konkrit Rata Di Bangunan Pejabat kerajaan Putrajaya : Mohd Redzuan Hashim
 18. Kelewatan Projek Tebatan Banjir Di Kuala Lumpur : Chong Ming Han
 19. Kerja Kerja Pemindahan Utiliti Dalam Pembinaan Jalan : Nur Faizan Mohamad Rais
 20. Kerja-Kerja Pemindahan Utiliti Dalam Pembinaan Jalan : Nur Faizan Mohamad Rais
 21. Kesan Bunyi Bising Dari Kerja Penanaman Cerucuk Terhadap Pelajar : Siti Nooraisyah Kamarul Zaman
 22. Kesan Lesilapan Pengurusan Terhadap Prestasi Projek Pembinaan : Abdul Khalid Mohd Doll
 23. Kesedaran Terhadap Bunyi Bising Di Tapak Bina : Nurkhalis Senin
 24. Kos Keselamatan Dalam Projek Pembinaan Bangunan : Nur Zarifah Harun
 25. Kos Pemantauan Kepada Sistem Pengurusan Keselamatan Dan Kesihatan Dikalangan Kontraktor : Ahmad Suhaimi Mohd
 26. Maintenance Factors In Elevated Highway Bridge Design : Nurfaiza Akmal Mat
 27. Masalah-masalah Yang Dihadapi Oleh Kontraktor Bumiputera Dan Bukan Bumiputera Dalam Melaksanakan Projek-projek Kerajaan : Nurul Ain Shahar
 28. Pencegahan Pembaziran Sisa Bahan Binaan : Mazlina Abdul Manan
 29. Pengukuran Sisa Bahan Binaan Bagi Pembinaan Bangunan Balai Bomba Taman Universiti Johor Bahru : Mohd Firdauz Tukiman
 30. Pengurusan kontraktor penyelenggaraan bangunan-banguanan MARA : Ruhaiza Rumainor
 31. Pengurusan Penyenggaraan Bangunan ( Kajian Kes Di Unuversiti Utara Malaysia ) : Chali A/l Hok Key
 32. Pengurusan Penyenggaraan Bangunan Di Lembaga Bandaran Johor Tenggara : Mukhlis Moyo
 33. Pengurusan Trafik Dalam Pembinaan Jalanraya : Aida Khalid
 34. Penilaian Kemahiran Pemasangan Konkrit Pratuang Berdasarkan Piawaian Piawaian Kemahiran Pekerjaan Kebangsaan ( NOSS ) : Siti Salwana Rasabar
 35. Perlaksanaan Pusat Setempat Dalam Permohonan Kebenaran Merangcang Bagi Pengemukaan Di Perbadanan Puterajaya : Norhayaty Sukardy
 36. Perlantikan Kontraktor Dan Permasalahan Dalam Prosedur Dan Polisi Prokumen TNB : Mohd Yanin Malik
 37. Permasalahan Kelewatan Dalam Projek Pembinaan Jalan Di Kuala Lumpur : M Faizal Zulkarnaini
 38. Persepsi Terhadap Implikasi Kos Kegagalan Keselamatan Pekerjaan Di Tapak Bina : Syahir Sakri
 39. Resiko Dalam Perlaksanaan Projek Pembinaan Kemudahan Ternakan Akuakultur : Noor Asma Mohammad
 40. Safety Climate Among Contractor Organizations : Muhamad Firdaus A
 41. Sistem Binaan Berindustri ( IBS ) : Siti Fatimah Abd Razak
 42. Tahap Perlaksanaan Pengurusan Keselamatan Di Tapak Pembinaan Syarikat Perumahan Negara Berhad : Noor Zilawati Abd Basar
 43. Tekanan Berkaitan Perkerjaan Di Kalangan Pihak Pengurusan Kontraktor Di Tapak Bina : Mohd Izzuddin
 44. The Development Of Infrastructure At The Senai International Airport : A Case Study : Vincent Ng Yong Wei
 45. The Impacts Of Uncertainty In Cement Prices To Construction Industry : Noor Emiwati Abu
 46. The Implementation Of Sustainable Development Concept In Iskandar Malaysia : Nurul Huda Bahuddin
 47. The Use Of Steel Strukture In The Industrialized Building System : Christie Lanjing