UG CM 2011

Updated : 02/05/2016

 1. Amalan pengurusan keselamatan dalam pembinaan : Muhamad Haikal Rosman
 2. Analisis kelewatan projek pembinaan Politeknik : Mohd Zaidi Mohd Jamil
 3. Benchmarking keselamatan di tapak bina : Norfaziela Muhamad Ghous
 4. Best practice for safer construction from client’s perspective : Hasliana Kusni @ Sulikan
 5. Comparison of delay between public and private construction projects : Munzir Rosli
 6. Cost monitoring for construction works carried out by class F contractors : Grace Ling Siew Jiuan
 7. Faktor kritikal lepasan pusat latihan kemahiran kurang berminat untuk bekerja dengan sektor pembinaan di negeri Kelantan : Mohd Zulkifli Rameli
 8. Faktor-faktor yang mempengaruhi kejayaan kontraktor di jajahan Kota Bharu dalam menjayakan projek pembinaan : Mohd Yusnie Mohamad
 9. Forecasting of low cost housing demand in Johor Bahru : Maybelle Liang
 10. Implementation of E-Procurement for construction materials : Steven Ling Hoe Khing
 11. Installation of utilities and road defects : Khairunnisa Zurid
 12. Isu kecacatan pada bangunan kediaman semasa tempoh tanggungan kecacatan : Md Sazali Md Dalib
 13. Keberkesanan sistem pembinaan berindustri (IBS) dalam projek perumahan di negeri Kelantan : Anith Sofiyyah Mohd Yazid
 14. Kecacatan struktur dan kemasan bangunan sekolah di daerah Muar : Nur Suraya Kamsano
 15. Kelewatan di dalam projek pembinaan di Malaysia : Nurual Hadi Daud
 16. Kemahiran hubungan kemanusiaan dalam pengurusan projek : Natasha Chin Mohd. Ikhwan Chin
 17. Keselamatan dan kesihatan awam di tapak bina : Mohd Amiruddin Abd. Rahman
 18. Masalah kecacatan pada fasa rekabentuk dan kesannya terhadap penyelenggaraan : Nurhidayah Idris
 19. Meminimakan pembaziran bahan binaan di tapak pembinaan : Ahmad Tarmizi Md. Tahir
 20. Pekerja asing di tapak bina di Malaysia : Al-Hafiz Redzuan Othman
 21. Pelaksanaan pembinaan bangunan hijau di Malaysia : Siti Suhaila Mohamad
 22. Pemilihan tembok penahan di tapak bina : Farahiyah Abdul Rahman
 23. Pengurusan dalam kerja pelebaran jalan : Aqilah Sazali
 24. Pengurusan keselamatan menyeluruh di tapak bina : Ahmad Ammar Luqman Abdullah
 25. Pengurusan risiko keselamatan di tapak bina: Kajian kes : Siti Shauqiah Zainuddin
 26. Perbandingan masa dan kos pemasangan di antara cerucuk mikro dan cerucuk konkrit pra-tuang : Thanwa Filza Nashruddin
 27. Performance analysis of property development companies : Ong Wei Siang
 28. Perlaksanaan sistem pembinaan berindustri (IBS) dalam industri pembinaan negara : Ahmad Khumayni Mohd Yazid
 29. Perolehan dalam kerja-kerja kecil dan memperbaiki bagi bangunan dan kerja awam : Erni Fairuza Kornain
 30. Prestasi kontraktor kelas D dalam pengurusan pembinaan : Mohammad Khalid Saleh
 31. Sisa konkrit bagi kerja cerucuk : Nurul Izzati Saini
 32. Sistem pengurusan penyelenggaraan loji rawatan air : Nor Azida Abd Rahman
 33. Sustainable campus master plan for UTM land development : Chai Woei Dar
 34. Sustainablity and selection of formwork system : Mohd Affendi Ismail
 35. Tahap kebergantungan kontraktor kelas F di Kelantan kepada kontrak kerajaan : Ibrahim Mat Adam
 36. Tahap kepuasan penduduk terhadap pengurusan penyelenggaraan Dewan Bandaraya Kuala Lumpur : Nur Izzati Abdul Aziz
 37. The challenges, barriers and readiness among UTM community towards green building : Mohd Hanif Mohd Muzar
 38. Towards energy efficient and energy cost saving in FKA buildings : Ahmad Suhaimi Abdul Mutalib