UG CM 2013

Updated : 02/05/2016

 1. Carbon footprints baseline and reduction strategies of UTM buildings : Muhammad Basysyar Zahar
 2. Contribution of project features to construction hazards : Diyana Marcelyna Abd. Rahim
 3. Determination of independent variables for low cost housing demand in Johor Bahru : Wan Frany Muhtaddin Masbak
 4. Keberkesanan pengeluaran perakuan siap dan pematuhan (CCC) oleh para profesional : Ahmad Fadzli Reza Abdul Rashid
 5. Keberkesanan penggunaan panel dinding pra-tuang dalam pembangunan projek perumahan : Mohammad Norisham Yahya Arif
 6. Keberkesanan pusat setempat (OSC) dalam meluluskan permohonan projek : Farah Zulaikha Kamarozzaman
 7. Kebolehan kepimpinan projek oleh pengurus projek JKR : Nor Azliana Kamaruddin
 8. Kelewatan pelaksanaan projek bekalan air (RESTRICTED) : Khairul Anuar Mohamad
 9. Kelewatan pembinaan projek di Universiti Teknologi Malaysia : kajian kes : Nur Amira Mohd. Hoiary
 10. Kemalangan di tapak pembinaan negeri Perak (B+) : Abi Zabidi Abdullah
 11. Kesedaran awam terhadap kepentingan pemuliharaan sungai Kinta di Ipoh, Perak (B+) : Ruban Punchanathan
 12. Kitaran semula sisa binaan : Siti Nazirah Che Abdullah
 13. Kuantifikasi sisa cerucuk konkrit bertetulang dari pembinaan bangunan : Sharfatihah Shamsir Alam
 14. Maintenance of railway track in Sabah : Moses Dongo Murang
 15. Menilai amalan sistem perolehan kontrak menurut perspektif Islam : Nurul Syafiqa Iskandar Dzaulkornain
 16. Methods of project communication in telecommunication projects : Nadia Kasim
 17. Pembaikan kecacatan bangunan perumahan semasa tempoh membaiki kecacatan : Ahmadi Othman
 18. Penerimaan penggunaan sistem bata kekunci dalam industri pembinaan (B-) : Mohamad Faisal Abd. Hamid
 19. Pengurusan dan pengurangan sisa bahan binaan : Mohamad Zulfizri Mat Kana
 20. Pengurusan keselamatan pekerjaan di tapak bina Kuala Terengganu : Engku Nur Amalina Engku Hishammuddin
 21. Pengurusan penyelenggaraan kecacatan dan kerosakan bangunan sekolah : Shahrina Abdul Aziz
 22. Pengurusan projek pembinaan dan penyelenggaraan di Majlis Daerah Batu Gajah : Ahmad Zuhaimee Matsah
 23. Penyelengaraan bangunan di Universiti Teknologi Malaysia : kajian kes : Farrah Suhana Omar
 24. Penyelengaraan kecacatan di Jalan Persekutuan laluan Satu, Seksyen 687-720, Daerah Kerian, Perak Darul Ridzuan : Mohd. Shaharil Mohd. Sharif
 25. Perlaksanaan sistem pengurusan kualiti di Jabatan Kerjaraya negeri Perak : Saffuan Bohori @ Bahari
 26. Potensi perlaksanaan kontrak berteraskan syariah dalam industri pembinaan : Syahida Said
 27. Preliminary study on potential development of high end convention center in UTM : Muhammad Afiq Abu Bakar
 28. Sistem aduan kerosakan (B+) : Noraini Mohd. Hassan
 29. Sistem maklumat pengurusan risiko pembinaan (CRMIS) : Mohd. Hafis Ahmad
 30. Soil Investigation reliability in Klang Valley : Mohd. Umzarulamri Umar
 31. The implementation of electronic tendering system in Malaysia from contractors’ perspective : Muhammad Nor Aliffuddin Bani