Arduino Programming ToT Workshop | IASRG

17 NOV 2016 – Satu bengkel sehari pengenalan kepada Arduino Programming telah diberikan oleh Dr Syed Zainudeen dan Dr Mohd Fo’ad Rohani dari IASRG di makmal Logik Digital. Bengkel ToT (train the trainers) dihadiri oleh pelajar ahli Kelab Drone CS dan ¬†pensyarah dari kursus Network & Security, Dr Anazida, Dr Maznah, Encik Muhalim, Encik Noh […]