Transfer/Direct Entry Students

“Kemasukan Terus” bermaksud pelajar yang boleh dipertimbangkan mendapat pengecualian kredit dan diterima masuk ke semester yang bersesuaian berdasarkan kepada kelayakan terdahulu.

“Pengecualian Kredit” (Credit Exemption – CE) merupakan kredit yang diberi pengecualian (Kredit Kecuali) semasa proses permohonan masuk ke sesuatu program pengajian berdasarkan pencapaian dalam kursus berkaitan. Ia merupakan pengecualian kepada sebahagian daripada keperluan kredit untuk pengijazahan yang diberi berdasarkan kelayakan sedia ada (diploma, ijazah atau pengalaman) yang diiktiraf oleh kerajaan.

Bagi pelajar kemasukan terus, tempoh maksimum pengajian ditetapkan oleh fakulti berdasarkan kepada jumlah pengecualian kredit yang diluluskan. Pengiraan tempoh maksimum mengikut jumlah pengecualian kredit seperti berikut:

Jumlah Pengecualian Kredit (CE) Tempoh Maksimum (Semester)
<20 (1.5 x tempoh lazim) – 0
20 – 33  (1.5 x tempoh lazim) – 1
34 – 50 (1.5 x tempoh lazim) – 2
51 – 60  (1.5 x tempoh lazim) – 3
 • Permohonan Pengecualian Kredit hendaklah dibuat kepada fakulti pelajar dan urusan permohonan hendaklah diselesaikan dalam minggu KETIGA (3) semester pertama pengajian.
 • Kursus yang diberikan Kredit Kecuali dan Kredit Pindah hendaklah setara dengan kurikulum program pengajian Universiti dari segi pengiraan beban akademik dan nilai kredit.  Jumlah isi kandungan hendaklah sama atau tidak kurang daripada 80% daripada kandungan kursus berkaitan di Universiti.
 • Bermula tahun 2020, pindahan kredit untuk kelayakan Diploma (Tahap 4, MQF) ke Sarjana Muda (Tahap 6,MQF) secara vertical dengan pindahan maksimum sebanyak 50% daripada jumlah kredit program.
Peratusan Pindah Kredit (%) Gred Minimum Kursus
1 hingga 30  Gred C
31 hingga 50  Gred B
 • Permohonan Pengecualian Kredit dan Perpindahan Kredit hendaklah dibuat dengan menggunakan Borang Perpindahan Kredit Mata Pelajaran UTM.E/3-8.
 • Kelulusan untuk Pengecualian Kreditdan Perpindahan Kredit akan diberi oleh Fakulti yang menawarkan kursus.

 

SENARAI KURSUS PENGECUALIAN KREDIT DI SEKOLAH KOMPUTERAN

 • Semua kursus umum universiti kecuali:
  • UHAK1032 Introduction to Entreprenuership tidak dibenarkan
  • UKQXxxx2 Co-Curriculum hanya untuk pelajar dari diploma UTMKL sahaja
 • Semua kursus yang ditawarkan semasa Tahun 1 dan Tahun 2
 • Kursus-kursus berikut memerlukan pelajar menduduki dan melepasi peperiksaan khas sebelum diberikan pindahan kredit.
  • SECR1213 Network Communications
  • SECD2523 Database
  • SECD2613 System Analysis and Design
  • SECJ2203 Software Engineering
  • SECV2113 Human Computer Interaction

** Please refer to suggested study plan and Subjects Offered for course content.