KATEGORI MAKMAL UMUM BLOK N28

Berikut adalah senarai terkini makmal/bilik serta pegawai yang bertanggungjawab secara umum.

NAMA STAF

JAWATAN

LOKASI

JABATAN

NAMA MAKMAL

JENIS MAKMAL

MUATAN

 TUGASAN TAMBAHAN
Nor Affendi Ahmad
F22A
Aras 5,N28
Umum
MPK 1
Pengajaran
 60  Jurugambar FK
 Hubungi
MPK 2
Pengajaran
 60 AJK 5S Zon Network
BK 2
Pengajaran
 60
Norhani Mohd Haitami
F22A
Aras 5,N28
Umum
MPK 3
Pengajaran
60
 Ketua Unit Penyelenggaraan FK
Hubungi
MPK 4
Pengajaran
 60  AJK 5S FK
Zanariah bt Abdul Hamid@Sulaiman
FT22KUP
Aras 5,N28
Umum
MPK5
Pengajaran
 60  Unit Dokumen & Record
 Hubungi
MPK6
Pengajaran
 60  AJK 5S Zon Network
BK 7
Pengajaran
 60
Johari Mohamad
FT22KUP
Aras 5 ,N28
Umum
MPK8
Pengajaran
 60  AJK 5S Zon Network
Hubungi
MPK9
Pengajaran
 60  Unit Customer Service
Nadzir Hashim
FT22A
Aras 5,N28
Umum
MPK 7
Pengajaran
 60  Ketua LIMS
Hubungi
MPK 10
Pengajaran
 60  AJK 5S FK
 AJK 5S Zon Network

 

KATEGORI MAKMAL JABATAN BLOK N28

Berikut adalah senarai terkini makmal/bilik serta pegawai yang bertanggungjawab secara umum

NAMA STAF

JAWATAN

LOKASI

JABATAN

NAMA MAKMAL

JENIS MAKMAL

MUATAN

TUGASAN TAMBAHAN

Hasnah bt Musim
JA29
Aras 3,N28
CS
Makmal CCNA
Pengajaran
32
 Unit Perolehan FK
 Hubungi
Makmal Analog Digital
Pengajaran
45
 AJK 5S Zon Network
Makmal Sekuriti
Pengajaran
22
Makmal Active Learning
Penyelidikan
24
Makmal PostGrad 1
Penyelidikan
6
Makmal PostGrad 2
Penyelidikan
6
Makmal PostGrad 3
Penyelidikan
6
Makmal PostGrad 4
Penyelidikan
6
Bilik Printer
Staf
1
Bilik Aktiviti
Staf/Pelajar
10
Mohamad Shamsul Fitri Sulaiman
JA29
Aras 4, N28
CS
Makmal CCNA 2
Pengajaran
36
  Unit Perolehan FK
 Ketua Blok N28
Makmal IDAL
Pengajaran
33 Ketua 5S Zon Network
 Hubungi
Makmal OBI 1
Penyelidikan
12
 Unit OSHE
Makmal OBI 2
Penyelidikan
12
 AJK 5S FK
Makmal PostGrad 3
Penyelidikan
13
Makmal Big Data Centre
Penyelidikan
2
Bilik Printer
Staf
1
Bilik Aktiviti
Staf/pelajar
10
PMO
Staf/pelajar
Mohd Azmi b Ismail@Latonak
FA29
Aras 4,N28
IS
Makmal MASM
Pengajaran
28
 AJK 5S Zon Network
 Hubungi
Makmal Projek PSM
U/G
30
 Unit Support
Makmal PostGrad 1
Penyelidikan
12
Makmal PostGrad 2
Penyelidikan
12
Makmal PostGrad 3
Penyelidikan
12
Bilik Printer
Staf
1
Bilik Aktiviti
Staf/Pelajar
10
Bilik Kuliah 5
Pengajaran
60
Halila Hazlin bt Jawahir
J19
Aras 3,N28
SE
Makmal CASE
Pegajaran
28
 AJK 5S Zon Network
 Hubungi
Makmal Projek PSM
U/Grade Student
20
 Unit Dokumen & Record
Makmal Inovasi Perisian
Penyelidikan
25
Makmal AI
Penyelidikan
14
Makmal ERETSEL
Penyelidikan
12
Makmal SE1
Penyelidikan
12
Bilik printer
Staf
1
Bilik Aktiviti
Staf/Pelajar
8
Bilik Kuliah 5
Pengajaran
60
Stor N28
Staf/Pelajar
1
Mohd Rohaizam b Mat Rashid
FA29
Aras 2, N28
SE
Makmal VETL
Pengajaran
26
 AJK 5S FK
 Hubungi
Makmal CVTL
Pengajaran
28
 AJK KIK FK
Makmal CGMTL
Pengajaran
57
 Unit Web
Makmal VICUBE
Penyelidikan
12
 AJK 5S Zon Network
Makmal PostGrad 1
Penyelidikan
10
Makmal PostGrad 2
Penyelidikan
12
Makmal PostGrad 3
Penyelidikan
12
Makmal PostGrad 4
Penyelidikan
12
Bilik Printer
Staf
1
Bilik Aktiviti
Staf/pelajar
10
Bilik Kuliah 6
Pengajaran
60

 

Info
SE – Software Engineering Department
IS – Information System Department
CS – Computer Science Department

 

KATEGORI MAKMAL UMUM BLOK N28a

Berikut adalah senarai terkini makmal/bilik serta pegawai yang bertanggungjawab secara umum.

NAMA STAF

JAWATAN

LOKASI

JABATAN

NAMA MAKMAL

JENIS MAKMAL

MUATAN

TUGAS TAMBAHAN

Noranizam b Demin
FA29
Aras 5,N28a
 PostGrad  Penyelidikan  Unit OSHE
 Hubungi AJK 5S FK
 Ketua Blok N28a
Zahari b Supene
FA29
Aras 4,N28a
 PostGrad  Penyelidikan  Unit Support
Hubungi
Haiqal b Abd Aziz
FA29
Aras 4,N28a
 PostGrad  Penyelidikan  Unit Support
Hubungi  Dewan Seminar  Staf /Pelajar  200
 Azahar  b Abdul Jalil  FA29  Aras 4 ,N28a  PostGrad  Penyelidikan  Unit Media
Hubungi
Ibrahim b Khalid  FT22KUP  Aras 2, N28a  Umum  MP 1  Pengajaran  50  Unit Customer Service
Hubungi
Ferdaus b Md Said  FA29  Aras 2, N28a  Umum  MP2  Pengajaran  50  Unit Support
 Hubungi
 Mohd Murlee b Mohd Lek@Kek  J22KUP  Aras 3,N28a  Pejabat  Pejabat Pentadbiran  Staf  Unit Support
 Hubungi