BENGKEL PEMBANGUNAN LAMAN WEB UTM SINERGI 4.0

Tarikh : Rabu, 25 Julai 2018
Masa : 8.30 pagi – 4.30 petang
Tempat : Bilik Latihan 1 Aras 4
Pusat Teknologi Maklumat dan Komunikasi
UTM Johor Bahru.