AKTIVITI JAWATANKUASA KESELAMATAN DAN KESIHATAN PERSEKITARAN PEKERJAAN (OSHE) FAKULTI KOMPUTERAN 2015

AKTIVITI JAWATANKUASA KESELAMATAN DAN KESIHATAN PERSEKITARAN PEKERJAAN (OSHE) FAKULTI KOMPUTERAN 2015

 

BIL AKTIVITI TARIKH
1 Taklimat Pencegahan Kebakaran

https://engineering.utm.my/photos/?p=18820

25 Januari
2 Mesyuarat Jawatankuasa Keselamatan Dan Kesihatan Pekerja Bil. 1 2015 27 Februari
3 Lawatan Audit Keselamatan Dan Kesihatan Pekerja Ke Blok N28 Dan N28a 1 Mac
4 Mesyuarat Jawatankuasa Keselamatan Dan Kesihatan Pekerja Bil. 2 2015 15 Mac
5 Hari Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan Fakulti Komputeran 16 April
6 Audit Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan 2014 (Kategori Fakulti/pejabat) Mac – April
7 Audit Keselamatan Dan Kesihatan Pekerjaan 2014 (Kategori makmal/bengkel) Mac – April
8 Latihan Dalaman ( Latihan kepada Team ERT) Mei
9 Lawatan Audit Keselamatan Dan Kesihatan Pekerja Ke Blok N28 Dan N28a 27 Mei
10 Mesyuarat Jawatankuasa Keselamatan Dan Kesihatan Pekerja Bil. 3 2015 3 Jun
11 Latihan Pengungsian Fakulti Komputeran September
12 Lawatan Audit Keselamatan Dan Kesihatan Pekerja Ke Blok N28 Dan N28a 28 Oktober
13 Mesyuarat Jawatankuasa Keselamatan Dan Kesihatan Pekerja Bil. 4 2015 4 November