AKTIVITI JAWATANKUASA KESELAMATAN DAN KESIHATAN PERSEKITARAN PEKERJAAN (OSHE) FAKULTI KOMPUTERAN 2016

BIL AKTIVITI TARIKH
1 Mesyuarat Jawatankuasa Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan (JKKP) Bil. 1/2016 16 Februari 2016
2 Audit Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan peringkat Universiti 18 Februari 2016
3 Taklimat Energy Saving Awareness 22 Mac 2016
4 Mesyuarat Pelarasan Latihan Kebakaran (Fire Drill) 5 April 2016
5 Hari Keselamatan & Kesihatan Fakulti 20 April 2016
6 Latihan Kebakaran (Fire Drill) 10 Mei 2016
7 Lawatan HIRARC 19 Mei 2016
8 Mesyuarat Jawatankuasa Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan (JKKP) Bil. 2/2016 25 Mei 2016
9 Mesyuarat Jawatankuasa Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan (JKKP) Bil. 3/2016 20 September 2016
10 Lawatan HIRARC 11 Oktober 2016
11 Mesyuarat Penyediaan Dokumen Audit Keselamatan & Kesihatan Pekerjaan (OSHE) 13 Oktober 2016
12 Lawatan HIRARC 17 Oktober 2016
13 Lawatan HIRARC 4 Disember 2016
14 Mesyuarat Jawatankuasa Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan (JKKP) Bil. 4/2016 14 Disember 2016