AKTIVITI JAWATANKUASA KESELAMATAN DAN KESIHATAN PERSEKITARAN PEKERJAAN (OSHE) FAKULTI KOMPUTERAN 2017

BIL AKTIVITI TARIKH
1 Program Gotong-Royong Perdana 1 Februari 2017
2 Mesyuarat Jawatankuasa Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan (JKKP) Bil. 1/2017 26 Februari 2017
3 LAWATAN HIRARC 26 Februari 2017
4 LAWATAN HIRARC 16 April 2017
5 Mesyuarat Jawatankuasa Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan (JKKP) Bil. 2/2017 24 May 2017
6 Mesyuarat Jawatankuasa Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan (JKKP) Bil. 3/2017 13 September 2017
7 Program Gotong-Royong 1 November 2017
8 Mesyuarat Jawatankuasa Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan (JKKP) Bil. 4/2017 20 November 2017