AKTIVITI JAWATANKUASA KESELAMATAN DAN KESIHATAN PERSEKITARAN PEKERJAAN (OSHE) SEKOLAH KOMPUTERAN 2018

BIL AKTIVITI TARIKH
1 Mesyuarat Jawatankuasa Kesihatan dan Keselamatan Pekerjaan (OSH) Bil. 1/2018 22 Januari 2018
2 Mesyuarat  Persediaan Audit Anugerah Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan (Fakulti) 2017 14 Februari 2018
3 Audit Dalaman JKKP FC 20 -27 Februari 2018
4 Gotong Royong Persiapan Lawatan Audit dalaman JKKP FC 6 Mac 2018
5 Audit Anugerah Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan (Fakulti) 2017 14 Mac 2018
6 Fire & Emergency Talk 19 Mac 2018
7 Pengauditan Semula  Anugerah Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan (Fakulti) 2017 2 April 2018
8 Gotong-Royong dan Pelancaran Jawatankuasa COMBI 18 April 2018
9 Mesyuarat Jawatankuasa Kesihatan dan Keselamatan Pekerjaan (OSH) Bil. 2/2018 19 April 2018
10 Program Latihan Kebakaran (Pengungsian) Fakulti Komputeran 14 Mei 2018
11 Gotong-Royong Perdana Fakulti Komputeran 1/2018 16 Mei 2018
12 Mesyuarat bersama Pengarah Kerja berhubung Isu Penyelenggaraan di Fakulti Komputeran 20 Mei 2018
13 Mesyuarat Jawatankuasa Kesihatan dan Keselamatan Pekerjaan (OSH) Bil. 3/2018 28 Ogos 2018
14 Bengkel Penggunaan Aplikasi COMBI 29 Ogos 2018
15 Gotong Royong Perdana Fakulti Komputeran 2/2018 30 Ogos 2018
16 Program Gotong-Royong Perdana Pelajar Tahun 1 15 Oktober 2018
17 Gotong-Royong Memasang Perangkap Monyet 19 November 2018
18 Program Minggu Kesihatan dan Keselamatan
27 November 2018
29 November 2018
1 Disember 2018
19 Mesyuarat Jawatankuasa Kesihatan dan Keselamatan Pekerjaan (OSH) Bil. 4/2018 5 Disember 2018
20 Gotong –Royong membersihkan Laman Landskap 18 Disember 2018
21 Aktiviti COMBI Setiap Rabu
22 Program Hidup Sihat FC  (Lelaki) Setiap Khamis
23 Program Hidup Sihat FC  (Wanita) Setiap Selasa