Aktiviti OSHE FK 2013

AKTIVITI JAWATANKUASA KESELAMATAN DAN KESIHATAN PERSEKITARAN PEKERJAAN (OSHE) FAKULTI KOMPUTERAN 2013

 

BIL.

AKTIVITI

TARIKH

1

Mesyuarat Jawatankuasa Keselamatan Dan Kesihatan Pekerja Bil. 1 2013

1 Februari 2013

2

Hari Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan Fakulti Komputeran

7 Februari 2013

3

Audit Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan 2012 (Kategori Fakulti/pejabat)

6 Mac 2013

4

Audit Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan 2012 (Kategori makmal/bengkel)

8 Mac 2013

5

Mesyuarat Jawatankuasa Keselamatan Dan Kesihatan Pekerja Bil. 2 2013

16 April 2013

6

Lawatan Audit Keselamatan Dan Kesihatan Pekerja Ke Blok N28 Dan N28a

9 Julai 2013

7

Mesyuarat Jawatankuasa Keselamatan Dan Kesihatan Pekerja Bil. 3 2013

16 Julai 2013

8

Lawatan Audit Keselamatan Dan Kesihatan Pekerja Ke Blok N28, N27 dan N28a

18 November 2013

9

Mesyuarat Jawatankuasa Keselamatan Dan Kesihatan Pekerja Bil. 4 2013

19 Disember 2013