Aktiviti Tahunan 2014

CADANGAN AKTIVITI TAHUNAN BAGI TAHUN 2014

BIL

AKTIVITI

BULAN

1

Mesyuarat Jawatankuasa Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan

Mac, Mei, Julai, Disember

2

Audit

Mei dan Disember

3

Latihan Kebakaran

Ogos

4

Latihan Dalaman

Oktober

5

Hari Keselamatan dan Kesihatan

Mac

6

Latihan dalaman

September