Dr. Muzaffar bin Zainal Abideen

Teaching and Learning Support Group Leaders
📧 muzaffar@utm.my
🌎 https://people.utm.my/muzaffar

Dr. Mohamed Zuhaili bin Mohamed Najib

Active Learning Group Leader
📧  mohamedzuhaili@utm.my
🌎 https://people.utm.my/zuhaili85

Dr. Siti Norafida binti Jusoh

Cooperative Learning Group Leader
📧 snorafida@utm.my
🌎 https://people.utm.my/snorafida

Dr. Erwan Hafizi bin Kasiman

Project-Based Learning Group Leader
SKA-FREE Webmaster
📧 erwanhafizi@utm.my
🌎 https://people.utm.my/erwanhafizi