Select Page

 

 

Important Announcements On

 

Academic Matters During Covid-19 Crisis

 

 

 –  

 

 

ANNOUNCEMENTS, CIRCULARS & GUIDELINES

 

Fakulti Kejuruteraan (FE)

 

Universiti Teknologi Malaysia

 

 

Jabatan Pendidikan Tinggi (JPT), Kementerian Pengajian Tinggi (KPT)

 

 

Malaysian Qualifications Agency (MQA) & Engineering Accreditation Council (EAC) / Board of Engineering Malaysia (BEM)

 

PTPTN