OSHE (Occupational Safety, Health & Environment)

 

Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan (Occupational Safety and Health)

1. Carta alir proses melapor kemalangan
     (Accident Reporting)
2. Prosedur ketika menghadapi sesuatu kemalangan
    (Emergency/Accident Procedure)
Prosedur kemalangan OSH 2015_Page_1

Prosedur kemalangan OSH 2015_Page_2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pengungsian Bangunan E072Pengungsian Bangunan E07

 

3Pengungsian Bangunan E07

6Pengungsian Bangunan E07

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14Pengungsian Bangunan E07

15Pengungsian Bangunan E07